Pro veřejnost

Pronájem tělocvičny

V tělocvičnách školy pravidelně probíhá řada aktivit pro veřejnost (aerobic, rehabilitační cvičení, bojová umění, tanec, zumba a další). Informace o nich sledujte na dveřích bočního vchodu u tělocvičen.

Ve volných termínech je možné si tělocvičnu pronajmout.

Kontakt

Renata Sázavská

hospodářka školy

Pronájem hřiště

Do 16 hodin je školní hřiště obsazenou školou. Od 16 do 18 hodin je volně k dispozici pro veřejnost. Od 18 do 22 hodin je možné si hřiště pronajmout.

Kontakt

Renata Sázavská

hospodářka školy

Další aktivity pro veřejnost

Výuka hry na klasickou nebo folkovou kytaru pro žáky školy, ostatní děti, mládež
i dospělé.

Kontakt

Olga Fučíková

Večerní hudební setkávání pro dospělé – muzikodílny s prvky muzikoterapie – vede 1x měsíčně od 18,30 do 21 hodin Mgr. Martina Rybová.

Kontakt

Mgr. Martina Rybová

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368