Spolek rodičů Montessori Dlouhý lán, z.s.

 

  • Bez podpory rodičů, a to jak formou spolupráce, tak finančních příspěvků, bychom jako program nemohli existovat. 
  • Příspěvky rodičů do spolku jsou škole vypláceny formou darů na pomůcky, mzdy, vzdělávání pedagogů. 
  • Spolek také disponuje Fondem solidarity pro rodiče, kteří se dočasně dostali do finanční nouze. Do tohoto fondu pravidelně přispívají i naši žáci, a to nejčastěji výtěžkem z prodeje svých výrobků na školním jarmarku.  

 

Více informací získáte na webových stránkách: https://montessoridlouhylan.cz/

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368