Spolupracujeme

Montessori větev spolupracuje s řadou institucí a partnerů, bez kterých bychom nebyli tím, kým jsme.  

 

Spolek rodičů Montessori Dlouhý lán, z.s. 

 • Bez podpory rodičů, a to jak formou spolupráce, tak finančních příspěvků, bychom jako program nemohli existovat. 
 • Příspěvky rodičů do spolku jsou škole vypláceny formou darů na pomůcky, mzdy, vzdělávání pedagogů. 

 

ZŠ Na Beránku – Montessori cesta 

 • Od roku 2020 spolupracujeme s programem Montessori cesta ZŠ Na Beránku. 
 • Od počátku jsme konzultovali některá rozhodnutí s vedením programu. 
 • Inspirovali jsme se při spolupráci na systému hodnocení a tvorbě ŠVP. 
 • ZŠ Na Beránku nadále navštěvujeme, a to formou exkurzí a praxí. 

 

ZŠ Montessori Kladno 

 • Naši učitelé jezdí na Kladno na praxe, na exkurze, konzultujeme spolu důležitá rozhodnutí. 

 

Učitel Naživo 

 • V naší škole je řada absolventů tohoto progresivního vzdělávacího programu. 
 • Od roku 2021 jsme také provázející školou, a tak u nás studenti programu realizují své praxe. 

 

Post Bellum – Paměť národa 

 • Pro organizaci Paměť národa jsme organizovali sbírku na pomoc Ukrajině. Celkem jsme vybrali více než 23.000 Kč, prostředky byly určeny na výrobu neprůstřelných vest. 

 

Jeden svět 

 • Škola se pravidelně účastní programů Jeden svět na školách. 

 

Pěšky městem 

 • Spolu s organizací Pěšky městem jsme v roce 2021 uskutečnili proojekt Školní ulice a od té doby pravidelně pořádáme ekologický Den bez aut, a to společně i s klasickou větví naší školy. 

 

Odborné praxe 

Pravidelné odborné praxe u nás realizují: 

 • Učitel naživo 
 • Střední pedagogická škola Futurum 
 • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33
ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368