Školní poradenské pracoviště

Kontakty

Jan Šimek

vedoucí poradenského pracoviště, metodik prevence, vedoucí Kiva týmu, mentor

Petra Prajsová

speciální pedagožka a výchovná poradkyně

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368