Přípravná třída

Přípravný ročník je určen dětem s odkladem školní docházky na základě vyšetření školského poradenského zařízení.

Návštěva přípravné třídy je bezplatná.

Na konci školního roku dostávají děti slovní hodnocení.

Více informací o přípravné třídě, jejím vzdělávacím programu a personálním zajištění.

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368