Školní družina

Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:30 hodin.

Rozpis tříd ve družině k zobrazení.

Bankovní spojení na družinu: 2000528031/2010

Školní družina sídlí v samostatném objektu umístěném ve školní zahradě. Dvě oddělení jsou umístěna v hlavní budově školy (rozmístění dáme v září)

Program školní družiny:

  • denně pobyt venku
  • odpočinkové činnosti ve výchovné práci (výtvarné aktivity, soutěže, hry) s respektem na individuální potřeby žáků
  • možnost psaní domácích úkolů

Vychovatelky zajišťují i docházku žáků do kroužků ve škole.
Několikrát ročně organizujeme výlety školní družiny.

děti

Kontakt

Marcela Rozkošová

vedoucí školní družiny

Fotogalerie

školní rok 2021/22

Naše akce

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368