Principy Montessori

Montessori pedagogika vychází z principů vědecké pedagogiky, kterou popsala jedna z nejvýraznějších osobností věnujících se pedagogice, Maria Montessori. M. Montessori přinesla navzdory tradičním společenským konvencím ve své době vizionářský a převratný koncept, jehož součástí je respekt k dítěti a jeho potřebám.  

 

V naší škole se zaměřujeme na tyto principy: 

 • Vytváření prostředí umožňující zažít úspěch každého žáka – dítěte, dospívajícího: 
 • Pro zajištění reálného naplnění tohoto principu pracujeme na vytváření připraveného prostředí, motivujícího k učení. 
 • Respektujeme potřebu dětí rozvíjet se vlastním tempem, zároveň podněcujeme jejich zájem a zvídavost, máme vysoké očekávání u všech žáků. 
 • Rozvoj celistvé osobnosti:  
 • Zaměřujeme pozornost nejen na získání znalostí, ale ucelených kompetencí pro život, tedy znalostí, dovedností, hodnot a postojů, které budují celistvou osobnost.  
 • Pracujeme s hodnotami (respekt, čestnost, komunikace, odvaha k růstu, prospěšnost). 
 • Respektování senzitivních období vývoje dětí a dospívajících:  
 • Třídy jsou organizovány v trojročích, které respektují senzitivní vývojová období, tak jak je popsala M. Montessori. 
 • Samostatnost a přenášení zodpovědnosti na děti a dospívající: 
 • Děti se podílejí na prostředí, ve kterém se ve škole pohybují. 
 • Děti si volí své aktivity, na čem budou pracovat a své vzdělání si do značné míry organizují samy. 
 • Ve třetím trojročí máme demokratickou radu, kde dospívající formou přímé demokracie ovlivňují svůj život ve škole (například si odhlasovali, že chtějí být hodnoceni známkami s ohledem na přechod na střední školy). 
 • Tvorba a udržování bezpečného prostředí pro všechny členy naší komunity – děti, dospívající i dospělé: 
 • Ve škole realizujeme program KiVa, zaměřený na tvorbu zdravého prostředí, norem chování a poznání vývoje skupinové dynamiky, včetně projevů šikany. 
 • Program také řeší intervence do nežádoucího chování. 

 

Výše uvedené principy opíráme o nejnovější poznatky kognitivních věd, do výuky také začleňujeme požadavky související s vývojem společnosti – digitální technologie, technické a jazykové vzdělávání.  

 

 

malování
ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368