Historie školy

Montessori třídy vznikaly vedle běžných tříd (s programem Tvořivá škola) na naší škole postupně od roku 2003.Nejdříve jako homogenní třídy prvního stupně, od roku 2016 měli žáci možnost pokračovat i na stupni druhém, koncipovaném jako běžné třídy s dílčími prvky montessori pedagogiky. 

V roce 2017 se začalo s přeměnou jednotlivých tříd na trojročí. Část tříd byla organizována v trojročí, část homogenně. V trojročí děti pracují ve věkově smíšených třídách (tři ročníky po sobě následující), a mají tak možnost zažít si v kolektivu různé role od nejmladších po nejstarší, vysvětlit si vzájemně učivo, znovu si jej zopakovat s mladšími spolužáky. Nyní uzavíráme paralelní způsob organizace tříd, dobíhá nám poslední homogenní třída. Od roku 2024/25 budou všichni žáci navštěvovat třídy heterogenní, tedy trojročí. 

Ve školním roce 2020/21 jsme v pilotním programu zahájili rozšíření montessori pedagogiky i na druhý stupeň, kdy byly šesté ročníky přiřazeny do druhého trojročí a 7. – 9. ročníky vytvořily třetí trojročí. Tým třetího trojročí postupně vyvinul vlastní systém organizace výuky a hodnocení vycházející z nejnovějších poznatků o učení. I na druhém stupni se opíráme o principy montessori. 

V současné době tak naše škola nabízí ucelené vzdělání od 1. do 9. třídy v Montessori prostředí. Od 1. třídy mají děti i anglický jazyk. Kromě běžných hodin angličtiny probíhá i výuka formou CLIL (bilingvní prostředí v určitých hodinách, anglické dny, práce na projektech). 

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368