Tým

Lenka Krummerová

zástupkyně ředitelky pro Montessori, příroda

profil učitele

Vzdělání: Univerzita T. Bati, obor Marketingové a sociální komunikace (Mgr.), VŠMVV Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Učitel naživo), roční výcvik Transakční analýza pro vzdělavatele, roční výcvik Učitel koučem, kurz Kompetence k demokratickému vzdělávání, Matematika a český jazyk ve třídách montessori (Edisona, 2020)

Odborná praxe: 20 let manažerské praxe v mezinárodních organizacích a vlastní společnosti, 2021 roční praxe na montessori ZŠ Na Beránku, 2022 roční praxe na montessori ZŠ Kladno, na Dlouhásku od roku 2020

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Ráda bych dětem předala víru, že je dobré zachovat si v životě jistý osobní směr, vnitřní kormidlo, že stojí za to bojovat za správné věci. Ráda bych také sdílela poznání, že odvaha je pouze vůle čelit strachu. 

Budu jako učitelka spokojená, když se mi podaří v každém dítěti zapálit chuť se učit, růst, pracovat na sobě a mít z toho radost.

První trojročí

Oranžová třída

Markéta Pinto

vedoucí trojročí, třídní učitelka oranžové třídy

profil učitele

Vzdělání: George Mason University, USA, obor Global Affairs (Mezinárodní vztahy se zaměřením na diplomacii a řešení konfliktů); LiveTEFL Prague, TEFL certifikace 

Odborná praxe: spoluzakladatelka a učitelka ve škole a školce pro děti českých expatů v USA (uvést roky např. 2018 – 2020), na Dlouhásku od r. 2020

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi? 

Chci pro děti vytvořit prostředí, ve kterém budou moci rozvinout svůj plný potenciálProstředí, do kterého se budou těšit, kde se budou cítit bezpečně a které podpoří jejich přirozenou zvídavost a chuť poznávat svět kolem nich i sebe sama. Chtěla bych dětem zprostředkovat vnímání světa jako místa, kde je stále co objevovat a z čeho se učit

Martina Sumcová a Kamila Klíčová

asistentky Oranžové třídy

Modrá třída

Daniela Šejnohová

třídní učitelka Modré třídy

profil učitele

Vzdělání: VOŠ – Pedagogická, obor Předškolní pedagogika, FF-UK, obor Klasická pedagogika, PedF-UK, obor Učitelství pro 1. stupeň, Národní diplomový kurz montessori – Práce s dětmi mladšího školního věku (6 – 12 let) (Montessori o.s., 2012/13), Matematika a český jazyk ve třídách montessori (Edisona, 2020), Jak učit matematiku, která děti baví (Erudio, 2021/22), kurzy RWCT, kurzy Tvořivé školy (M, ČJ, Aj), kurzy Pedagogicko – psychologické poradny a další.

Odborná praxe: 18 let třídní učitelka, koordinace programu montessori (2 roky), výchovné poradenství, vedení dysklubu, lektorka školního montessori kurzu, osobní asistence dětí s handicapem, zájmové aktivity pro žáky a studenty, letní tábory, jazykové pobyty. Na Dlouhásku od školního roku 2011/12.

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Mým cílem je pomoci dětem rozvinout svůj potenciál a objevit učení jako celoživotní potřebu a vášeň. Zároveň spolu s nimi objevuji, že škola není jen místem, kde získáváme vědomosti, ale je především společenstvím, které je třeba společně vytvářet.

Kamila Krňáková a Martina Langová,

asistentky Modré třídy

Červená třída

Hana Čakarmišová

třídní učitelka Červené třídy

profil učitele

Vzdělání: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, obor Učitelství 1. stupeň ZŠ (2016), Univerzita Karlova v Praze, obor Vychovatelství (CŽV – 2014), Montessori kurz – ZŠ Na Dlouhém lánu (2015)

Odborná praxe: třídní učitelka na 1. stupni ZŠ na Dlouhásku od roku 2015, vychovatelka ve ŠD a osobní asistentka handicapovanému dítěti (2014 – 2015), učitelka ČJ rodilým mluvčím na Deutsche Schule Prag (2022, 2023), od roku 2023 montessori 1. trojročí

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?
Mým cílem je vytvořit bezpečné klima ve třídě, kde by se děti cítily dobře a mohly v klidu pracovat. Snažím se citlivě napomáhat svým žákům v individuálním rozvoji jejich osobnosti a podporovat u nich převzetí kontroly a zodpovědnosti za vlastní učení i hodnocení výsledků své práce.  

Lenka Bartůňková

asistentka Červené třídy

Zelená třída

Šárka Hrachová

třídní učitelka Zelené třídy

profil učitele

Vzdělání: OSU-PDF, obor: Pedagogika, výtvarná výchova a výchova ke zdraví – Mgr.

Diplomový kurz od Erudia Montessori – Jak učit matematiku, která děti baví.

Diplomový kurz od Erudia Montessori – Český jazyk a literární výchova v Montessori školách.

Odborná praxe: 3 roky učitelka 1. a 2. stupně na ZŠ a MŠ Palkovice (2017-2020), osobní asistence handicapovanému dítěti, 2 roky vychovatelka ve ŠD – ZŠ a MŠ Palkovice (2017-2020), na Dlouhásku od 1. 9. 2020

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Ráda bych dětem pomohla s projevem a rozvojem jejich individuálních talentů. Každý jsme jiný a ve školních letech je nejlepší čas nejen na učení se novým věcem, ale také na objevování vlastních schopností, které nás dělají výjimečnými.

Věra Hájková a Veronika Kojzarová

asistentky Zelené třídy

Druhé trojročí

Žlutá třída

Hana Sobotovičová

vedoucí trojročí, třídní učitelka Žluté třídy

profil učitele

Vzdělání: PedF UK, obor Učitelství pro 1. stupeň + německý jazyk

Kurzy: Čtením a psaním ke kritickému myšlení
            Diplomový kurz Erudio/Biberkor – Montessori vzdělávání pro 21. století (děti od 3 do 16 let)
            Diplomový kurz Erudio Montessori – Jak učit matematiku, která děti baví

Odborná praxe: 
2007 – 2012 ZŠ Suchdol Praha – třídní učitelka na 1. stupni ZŠ
2016 – 2020 Pohyb dětem, s.r.o. – metodička a instruktorka pohybových aktivit předškolních dětí
od 2020 ZŠ Na Dlouhém lánu – třídní učitelka 2. trojročí

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Jsem nadšená pro věc a naplňuje mě, když toto nadšení mohu šířit dál. 

Za nejdůležitější považuji bezpečné prostředí – vytvoření místa, kde všichni mohou být sami sebou a vzájemně se respektují. 

Přála bych si, aby naši školu po devíti letech opouštěli mladí lidé – absolventi, kteří budou znát své přednosti i svá slabá místa, nebudou závislí na hodnocení druhých, budou schopni kriticky myslet a vážit si práce své i druhých lidí. 

Lucie Veselá a Věra Komínková

asistentky Žluté třídy

Tyrkysová třída

Ema Valeriánová

učitelka Tyrkysové třídy

profil učitele

Vzdělání: PdF UHK – Historie se zaměřením na vzdělávání; Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, kurzy: Respektovat a být respektován (2019), Systemický přístup k multikulturní výchově (trénink v systemickém mentoringu, 2019), RWCT /Čtením a psaním ke kritickému myšlení (2019), Dílna čtení (2019), Tvořivé psaní (2020)/, Mensovní víkend o nadaných dětech (2020), Jak učit matematiku, která děti baví (Erudio Montessori, 2022), Montessori roční diplomový kurz pro věkové skupiny 3 – 16 let, Montessori vzdělávání pro 21. století (Erudio Montessori, Biberkor)

Odborná praxe:
2018 – 2020 kmenová učitelka druhého trojročí Scio škola

od r. 2020 ZŠ Na Dlouhém lánu

Co bys osobně přinesla dětem při své pedagogické praxi?

Ráda bych pro děti vytvářela podnětnou a bezpečnou cestu vzdělávacím procesem. Cestu, na které budou pozorovat, objevovat i tvořit. Prostor, kde mohou získávat nové vědomosti a dovednosti, ale i poznávat sami sebe, své okolí a vzájemné vztahy.

Lucie Haklová a Lenka Krátká

asistentky Tyrkosové třídy

Fialová třída

Eva Bärtlová

učitelka Fialové třídy

profil učitele

Vzdělání: Pedagogická fakulta Plzeň – obor učitelství prvního stupně, akreditované kurzy věnující se převážně metodám aktivního učení a pozitivní motivace dětí, akreditovaný kurz nápravy dyslexie u Hany Tymichové a následné zavádění dyslektických tříd při ZŠ, diplomový kurz Montessori metody pro pedagogy akreditovaný MŠMT, diplomovaný kurz Montessori Erudio – Jak učit matematiku, která děti baví, KiVa: Program prevence šikany na ZŠ

Odborná praxe: ZŠ Švabinského Sokolov od r.1988 do r. 2017, na Dlouhásku od roku 2017

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Mým posláním a naplněním je pomáhat k osobnostnímu růstu každého jednotlivce na základě respektu jeho individuálních možností, schopností a potřeb. Nabízím bezpečné, harmonické, otevřené a přátelské učební prostředí.  Vždy se snažím, aby mé hodiny byly zajímavé a přínosné. Moje práce mě naplňuje a přináší mi velkou radost. 

Jana Vlčková a Klára Caisová

asistentka Fialové třídy

Bílá třída

Hana Paulová

učitelka Bílé třídy

profil učitele

Vzdělání: PedF MU učitelství pro 2. stupeň ZŠ (obor český jazyk, dějepis), PedF UK učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Diplomový kurz Montessori pro děti ve věku 3- 9 let, menší akreditované kurzy od Erudio Montessori (Jak učit matematiku, která děti baví, Český jazyk a literární výchova v Montessori školách), Montessori geometrie

Odborná praxe: od roku 2001 práce ve školách běžného typu, od roku 2005 třídní učitelka v Montessori třídách (ZŠ Gajdošova, Brno), od roku 2008 učitelka v Montessori v ZŠ Na Dlouhém lánu

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Chtěla bych v dětech podporovat jejich přirozenou radost a touhu vzdělávat se. Společně s nimi vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou objevovat svůj potenciál a rozvíjet jej.

Veronika Komórková

asistentka Bílé třídy

Třetí (Rubínové) trojročí

Křemeni

Hankiewicz Jakub

kmenový učitel, mentor, český jazyk

profil učitele

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor Komparativní literární věda (Mgr. a PhD), 2021 VŠMVV Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Učitel naživo), základní výcvik transakční analýzy pro vzdělavatele 2024), kurz kompetencí k demokratickému vzdělávání (2022), Matematika a český jazyk ve třídách Montessori (Edisona, 2020)

Odborná praxe: 11 let jazykové vzdělávání dospělých (2009-2020), na pozici metodika zodpovídajícího za vzdělávání učitelů a práci s talentem (2016-2019), univerzitní výuka literatury na FF UK (2019-2021), mentoring v oblasti komunikačních dovedností (2019-2020), roční praxe ZŠ montessori Kladno, na Dlouhásku od r. 2020

Co bys rád přinesl osobně dětem při své pedagogické praxi?

V oblasti „učiva“ to bude v první řadě síla poezie, jejímuž výzkumu jsem se věnoval ve svém doktorském výzkumu. Poezie je nástroj, který nás učí pozorněji vnímat svět kolem nás. A protože můj život je závislý na tom, jak dovedu zacházet s vjemy okolního světa, obohacuje literatura konkrétně můj život. Takové chápání poezie bych rád předal dětem. 

Neméně podstatná je ale sféra dovedností: v souladu s Montessori principy je pro mě klíčové, aby děti převzaly zodpovědnost za vlastní vzdělávání a vyhledávaly příležitosti k učení, aniž by spoléhaly na autoritu učitele. 

Vanda Luiss Dóming Richter

kmenový učitel, věda a tělocvik

profil učitele

Vzdělání:

Odborná praxe: na Dlouhásku od roku xxx

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Bedrock

Debora Šesták Wünsch

kmenová učitelka, anglický jazyk a španělský jazyk

profil učitele

Vzdělání: magisterské vzdělání Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 + Universidad de Huelva – bakalář Kulturní Mediace, diplomový kurz montessori Erudio 2022

Odborná praxe: 2017-2019 asistent pedagogaod r. 2019 učitelka jazyků pro druhý stupeň na Dlouhásku, odborná výuka francouzštiny, španělštiny a angličtiny pro děti i dospělé v jazykových školách (JS Fun, James Cook Languages, Academia Británica International House – Španělsko), stáž ve Vietnamu – 3 měsíce anglických lekcí pro děti různých věkových kategorií

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Ráda bych vytvořila společně s dětmi bezpečné prostředí, kde ztratí stud z mluvení cizím jazykem a najdou vnitřní motivaci ke studiu. Chci, aby se děti naučily sebevědomě vyjadřovat, fungovat ve skupině i samostatně, uměly si vyhledat a prezentovat, co je zajímá, ale hlavně, aby se naučily učit sami sebe.

Pavla Markupová

kmenový asistent, tělocvik

Granáti

Irena Sisrová

kmenová učitelka, věda a matematika

profil učitele

Vzdělání: VŠCHT Praha, obor Technologie ochrany životního prostředí (Ing., Ph.D.), a dále bakalářské studium, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy – chemie, matematika, fyzika, Matematika a český jazyk ve třídách Montessori (Edisona, 2020)

Odborná praxe: od roku 2008 výzkumný pracovník na AV ČR, na Dlouhásku od r. 2020

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Jako realistický optimista jsem přesvědčena, že se všichni můžeme podílet na tom, aby se nám v nejbližším okolí žilo ještě lépe. S tímto postojem jde pak lehce ruku v ruce zájem o zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, uvědomění si důležitosti ochrany přírody a vedení odpovědnosti za své konání. 

Ráda bych dětem přiblížila, jak mají nabyté vědomosti a dovednosti využít hlavně v praktickém životě.

Barbora Bůžková

kmenový asistent

Pískovci

Lukáš Doležal

vedoucí trojročí, kmenový učitel, český jazyk a tělocvik

profil učitele

Vzdělání: PedF UK, obor ČJ-HV pro 2. stupeň ŽS a střední školy 

Odborná praxe:   2020-2021 učitel ČJ a HV na ZŠ Generála Janouška, od r. 2013 průvodce na táborech a celoročních akcích pro mládež, Na Dlouhásku od roku 2022

Co bys rád přinesl osobně dětem při své pedagogické praxi?

Chci pomáhat dospívajícím objevovat a používat své schopnosti a dovednosti, objevovat a chránit své hranice i hranice svých spolužáků. Klíčové je pro mě vštěpování hodnot a utváření svébytných lidí, které „vypustíme do světa“. 

Vím, že učení kompetencí a postojů probíhá z velké části nápodobou, proto je pro mě důležité, aby tým pedagogů jednal na základě hodnot a naší vize „chceme se učit“. A mám radost, že mohu být takového týmu součástí. 

Tereza Lepší

kmenová učitelka, příroda

profil učitele

Vzdělání: Pedagogická fakulta UHK, obory německý jazyk a literatura a biologie pro 2. stupeň ZŠ, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě (2022)

Odborná praxe: praxe na několika ZŠ v Praze a Hradci Králové v rámci vysokoškolského studia, na Dlouhásku od roku 2021

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?
Celý můj život mě provází touha poznávat, učit se a objevovat nové věci. Ráda bych v dětech během své praxe podporovala chuť se rozvíjet v činnostech, které je baví a zajímají a aby chyby vnímaly jako přirozenou součást procesu učení a zároveň jako prostor pro zlepšení.

Odborní učitelé prvního a druhého trojročí

Olga Dvořáková

učitelka Aj 1.trojročí

profil učitele

Vzdělání: VOŠ – Pedagogická, obor Předškolní pedagogika, FF-UK, obor Klasická pedagogika, PedF-UK, obor Učitelství pro 1. stupeň, Národní diplomový kurz montessori – Práce s dětmi mladšího školního věku (6 – 12 let) (Montessori o.s., 2012/13), Matematika a český jazyk ve třídách montessori (Edisona, 2020), Jak učit matematiku, která děti baví (Erudio, 2021/22), kurzy RWCT, kurzy Tvořivé školy (M, ČJ, Aj), kurzy Pedagogicko – psychologické poradny a další.

Odborná praxe: 18 let třídní učitelka, koordinace programu montessori (2 roky), výchovné poradenství, vedení dysklubu, lektorka školního montessori kurzu, osobní asistence dětí s handicapem, zájmové aktivity pro žáky a studenty, letní tábory, jazykové pobyty. Na Dlouhásku od školního roku 2011/12.

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Mým cílem je pomoci dětem rozvinout svůj potenciál a objevit učení jako celoživotní potřebu a vášeň. Zároveň spolu s nimi objevuji, že škola není jen místem, kde získáváme vědomosti, ale je především společenstvím, které je třeba společně vytvářet.

Gabriela Kozáková

výuka AJ a metody CLIL v prvním trojročí a v běžných třídách

profil učitele

Vzdělání:  Univerzita Palackého Olomouc, obor Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro ZŠ (Mgr.), kurz metody CLIL pro 1. stupeň ZŠ (M. Hlaváčová, 2023), kurz  Matematika a český jazyk ve třídách montessori (Edisona, 2020), kurz Angličtina v montessori (Na Beránku, 2019), kurz pro asistenty pedagoga (JABOK, 2018),

Odborná praxe: na Dlouhásku od roku 2018, 6 let praxe v německé marketingové agentuře, jazyková škola Only 4 Zlín

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Obdivuji lehkost, s jakou děti v raném věku přejímají jazyky. Ráda využívám tohoto senzitivního období, kdy nasávají cizí jazyk velmi snadno.  Zpíváme, hrajeme si s  novými zvuky a melodií řeči, povídáme si, tancujeme, pohybujeme se, čteme, hrajeme hry, rytmizujeme, objevujeme psanou podobu jazyka. Přeji si, aby prvotní prožitky ze setkání s angličtinou v dětech vedly k další chuti a motivaci poznávat cizí jazyky a odlišné kultury. 

Magdalena Neusar

Angličtina pro první a druhé trojročí, hodiny CLIL – učíme se v angličtině, workshop Recyklovyrábění v angličtině – Upcycling in English 

profil učitele

Vzdělání: Magisterské studium na Univerzitě Pardubice, FF, obor Učitelství Angličtiny pro ZŠ, kurzy:  Metodologie CLIL v praxi (Channel Crossings, 2022) , Inspirace pro výuku angličtiny na základech Montessori programu (Erudio Montessori, 2022)

Odborná praxe: 5 let výuka dospělých v Centru Jazykové Přípravy AČR, 1 rok na ZŠ Bratrská, individuální lekce, na Dlouhásku od roku 2018

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi? 

Ráda předávám tvořivou radost jazyka i výtvarných činností. Vztah k jazyku jako ke komunikačnímu nástroji, ale i ocenění jeho dalších kvalit, zvuku, rýmu, rytmu. Během výuky se toho ale děje mnohem víc: utváření hodnot, interakce, zkoušení v bezpečném prostoru. Hravost a prostor možností aktivit přináší radost i učení zároveň, nejen dětem, ale i učitelům. 

Jitka Laubová

výuka AJ a CLIL metody v 1. a 2. trojročí montessori, v běžných třídách, koordinátor jazyků

profil učitele

Vzdělání: Střední pedagogická škola v Karlových Varech (1990-1994), Wichita West High SchoolUSA (1992-1993), Metropolitní univerzita v Praze, obor anglofonní studia s pedagogicko-psychologickým  modulem (2010-2016), Matematika a český jazyk ve třídách Montessori (Edisona, 2020), Metody výuky formou CLIL na 1. a 2. stupni (Channel Crossings, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022), kurzy a semináře na téma metody výuky cizího jazyka (2008-2023), využití digitální technologie v hodinách (2012, 2017, 2018) Intuitivní pedagogika (2014-2016) aj. 

Odborná praxe: od roku 1994 výuka anglického jazyka v mateřské škole, na ZŠ první i druhý stupeň, střední škola, soukromá výuka –  2009-2012 ZŠ Kraslice, Dukelská, 2012-2014 Střední škola živnostenská Sokolov, 2014-2016 Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, s.r.o. Sokolov, od 2016 ZŠ a MŠ Dlouhý lán, letní jazykové tábory

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Snažím se o to, být pro děti prostředníkem v procesu jejich sebepoznávání. Nebýt jen člověkem, který předává své znalosti, ale který bere děti jako sobě rovné, bez soudů a předsudků a tím jim dává možnost sebeobjevování a seberealizace.  Děti vidím jako osobnosti, od kterých se i já mohu něco naučit a skrze které zase já poznávám sama sebe. Baví mne dělat svou práci tak, abychom si pobyt ve škole užili, aby to nebyla nuda a děti byly tak motivovány k další práci, zkoumání a objevování. 

Odborní učitelé třetího trojročí

Jiřina Černá

matematika

profil učitele

Vzdělání: ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Inženýrská informatika

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií, Učitelství odborných předmětů

VŠMVV – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a pro SŠ – Učitel naživo

 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávaní – Respektovat a být respektován, kurz

Odborná praxe: 2007-2022 vývojový pracovník a inženýr testování v soukromé firmě, vedení příměstských táborů pro Cirkus – centrum pro rodinu, praxe na ZŠ Červený vrch 2021/22, na Dlouhásku od roku 2022

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Je pro mě důležité budovat v hodinách bezpečné a respektující prostředí, kde společně s dětmi můžeme odhalovat souvislosti v matematice. Věřím, že principy, které v matematice používáme, jako například postupné řešení problémů, jsou využitelné i v běžném životě.

Anna Kroupová

dějiny

profil učitele

Vzdělání: DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadlaprobíhající studium VŠMVV Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Učitel naživo) – bude zakončeno v červnu 2024

Odborná praxe: od r. 1999 umělecká činnost, 2009-2019 redaktorka nakladatelství Stratosféra/Bauermedia, editorka Paměti národa, na Dlouhásku od roku 2020 nejprve v pozici asistentky, od roku 2021 i jako pedagožka

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?
Abychom pochopili současnost, je třeba znát naši minulost. Toto vnímám jako klíčové pro výuku dějepisu. Neučit suchá data, ale nabízet dětem historické souvislosti, aby lépe pochopily svět, ve kterém žijeme.

Snažím se též do své výuky vnášet kreativitu a s dětmi nabité znalosti ověřovat v praxi. 

Martina Rybová

hudební výchova

profil učitele

Vzdělání: Speciální pedagogika (UJAK, Praha), Sociální práce (ETF UK, Praha), Sociální pedagogika (JABOK, Praha), Hudební výchova pro MŠ a ZŠ (PdgF UK, Praha), Hlas jako individualita (DAMU, Praha), Celostní muzikoterapie (UPOL, Olomouc) Muzikoterapie pro oblast školství a sociální sféry (ZČU, Plzeň), řada kurzů a seminářů v oblasti hudby, muzikoterapie a rozvoje osobnosti, roční kurz Transakční analýzy pro vzdělavatele 

Zkušenosti práce s dětmi: od školního roku 2010/11 učitelka na Dlouhásku

Co bys osobně přinesla dětem při své pedagogické praxi?

Hudba….rytmus těla….melodie mysli….harmonie duše….tvořivá symfonie života….

Rozvíjet tvořivost skrze (nejen) hudbu, zažívat radost z prožívání světa zvuků a tónů, prožívat společné hudební i nehudební tvoření ve skupině. Učit se vnímat sám sebe i druhé, a pomocí spolupráce rozvíjet své schopnosti dosahovat společné harmonie – porozumění mezi lidmi.

Jana Bořilová

společnost

profil učitele

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, obor Podniková ekonomika a management (magisterské studium); certifikát Cambridge EnglishFirst (FCE); Kent Institute of Business and Technology,  Sydney (Austrálie) – Certificate III in Business (Management); Univerzita Jana Amose Komenského, Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

Odborná praxe: od r. 2004 práce v mezinárodní firmě na marketingových pozicích; na Dlouhásku od roku 2023

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi? Snažím se děti motivovat tím, že jim zprostředkovávám smysl a účel toho, co se učíme. Jsem ráda, když se mohu podílet na utváření takového školního prostředí, které každému z nich umožní hledat a nacházet to, co ho baví a naplňuje. Chtěla bych, aby si děti třetí trojročí pamatovaly jako místo, kde se cítily dobře díky atmosféře vzájemné důvěry a respektu. 

Lenka Strnadová

projekty

profil učitele

Vzdělání: ZČU – Pedagogická fakulta, obor Sociální péče; UJAK – Andragogika

VŠMVV Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Učitel naživo) – ukončení 2024

Odborná praxe:  2022 – 2023 praxe Gymnázium Jana Nerudy v Praze

na Dlouhásku od roku 2023

Co bys ráda přinesla osobně dětem při své pedagogické praxi?

Mým cílem je vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, budou mít prostor k rozvoji a kde budou moci bezpečně poznávat okolní svět i samy sebe. Chci je vést k odpovědnosti za jejich učení a k respektujícímu chování, kterému se jim má také dostávat.

Věřím, že chyby jsou příležitost k učení a proto je důležité nebát se je dělat a učit se z nich.

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368