O škole

14 let

Zdravá škola na zdravé planetě

Už 14 let je naše škola zapojena do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ, v rámci kterého se zaměřujeme na:

 • výchovu ke zdravé výživě (projekty MŠMT Ovoce do škol a Školní mléko),
 • správné využití volného času
 • dostatek pohybu
 • pobyt v přírodě
 • zapojení do celosvětového ekologického projektu Globe
 • využívání školní zahrady
 • důsledné třídění odpadu
strom

Na naší základní škole je výběr ze dvou typů výuky.

Běžné třídy

vedené metodou činnostního učení, využívající moderní formy výuky

Montessori třídy

trojročí – stejný obsah učiva, alternativní metoda

Jazyky

Intenzivně se věnujeme výuce jazyků

 • od 1.třídy vyučujeme angličtinu

 • od 7.třídy žáci volí jako 2. jazyk němčinu a španělštinu

 • výuku na 1.st. doplňují workshopy s rodilým mluvčím na 2.stupni pak konverzace v AJ

 • pořádáme zájezdy do Anglie, Španělska a Německa

slovník
Projekty

Maximálně využíváme projektovou výuku

 • 2x ročně celoškolní projekty

 • třídní projekty pro různá témata

 • výukové projekty

  děti
  Výpočetní technika

  Plně využíváme výpočetní techniky

  • využíváme interaktivní výuku, pracujeme s interaktivními tabulemi,

  • od 1.třídy děti pracují s výukovými programy,

  • ve 4., 5. a 6. třídě mají žáci předmět „Informatika“,

  • v učebnách jsou dataprojektory pro běžné využití multimédií ve výuce,

  • škola je zapojena do projektu Škola na dotek, všichni žáci využívají v některých hodinách tablety.
  IT
  Pohybové aktivity

  Nabízíme další pohybové aktivity

  Kromě tělesné výchovy nabízíme další pohybové aktivity:

  • ve 2. a 3. třídě plavání
  •  na 1. stupni jsme zapojeni do Projektu Sportík – Trenéři ve škole
  •  na 2.stupni týdenní lyžařský kurz
  • sportovní kroužky
  • denní pobyt školní družiny venku
  • volná hra stolního tenisu
  stolni tenis
  Prevence

  Program prevence sociálně patologických jevů (návykové látky, šikana)

  Škola má zpracován program prevence sociálně patologických jevů (návykové látky, šikana):

  • témata jsou již od 1.třídy vhodně zakomponována do výuky,
  • máme vypracován systém zážitkových pobytů,
  • v oblasti vzdělávacích besed spolupracujeme s Policií ČR,
  • připravujeme besedy s odborníky v projektu Bezpečně on-line
  • prevence proti šikaně je usnadněna menším kolektivem školy,
  • v roce 2023 škola zakoupila certifikovaný program proti šikaně KiVa vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků na Univerzitě ve finském Turku
  ruce
  Po vyučování

  Odpoledne poskytujeme

  • skvěle vedenou školní družinu umístěnou v samostatné budově v areálu školní zahrady (každodenní pobyt venku, odpočinkové aktivity, tvořivá činnost, domácí příprava…),
  • bohatý výběr kroužků z různých oblastí (sport, hudba, výtvarné činnosti, keramika, příroda a další),
  • volně přístupnou multimediální knihovnu s dohledem.
  sport
  ZŠ a MŠ Praha 6

  Na Dlouhém lánu 43

  skola@zsdlouhylan.cz
  235 354 368