Struktura tříd

Třídy jsou organizovány s ohledem na senzitivní období do trojročí. Máme čtyři paralelní třídy prvního trojročí (modrá, zelená, oranžová, červená), do kterého chodí děti 1. – 3. ročníku. Dále čtyři třídy druhého trojročí (bílá, tyrkysová, žlutá a fialová), které navštěvují žáci 4. – 6. ročníku. Třetí Rubínové trojročí je děleno na 3 smíšené třídy sedmého a osmého ročníku a jeden devátý ročník.  

 

V roce 2023/24 máme poslední třídu (5.C) s prvky montessori, která je věkově stejnorodá.  

1. trojročí
Oranžové
Červené
Modré
Zelené

Děti 1. – 3. ročníku – pracují s konkrétními pomůckami, učí se samostatnosti, vzájemnému respektu, pravidlům, prostřednictvím kosmických příběhů zkoumají zákonitosti světa.

2. trojročí
Bílé
Fialové
Žluté
Tyrkysové

Děti spolupracují v jedné třídě napříč 4., 5. a 6. ročníkem.Učí se systematicky plánovat svoji práci, být za ni zodpovědní. Pracují na projektech, prezentují svoje poznatky, spolupracují ve skupinách, zapojují se do dění ve škole (formou školního parlamentu).

3. trojročí

Rubínové

Od školního roku 2023/2024 jsou dospívající rozděleni do 3 tříd 7. a 8. ročníku a samostatného ročníku 9. Celé trojročí se však aktivně prolíná. Žáci 7. – 9. ročníku si většinu rozvrhu volí napříč trojročím. V každé třídě je jeden až dva kmenoví učitelé, kteří se stará o potřeby dětí. Předměty vyučují specialisté, výuka často probíhá formou projektů a mezioborově, děti se zapojují i do reálného života. Příkladem je provoz školní kavárny, která po celý rok nabízí každý čtvrtek ráno příchozím žákům a rodičům kávu, nápoje, domácí sladké i slané dobroty.

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368