Školská rada

Členové školské rady pro období 1.9.2021 – 31.8.2024

Zástupci rodičů

Mgr. Eva Kupčová

Ing. Lucie Pavlásková

Zástupci pedagogických pracovníků

RNDr. Ludmila Helmová

Anna Kroupová

Zástupci zřizovatele

MgA. Petr Prokop

Mgr. Marek Baxa

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků podílet se na správě školy.
Zasedá nejméně 2x ročně a je volena na dva roky.

Své podněty, dotazy a další týkající se školy pište na email:
skolskaradanadlouhemlanu@seznam.cz

ZŠ a MŠ Praha 6

Na Dlouhém lánu 43

skola@zsdlouhylan.cz
235 354 368