ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Zápis pro rok 2021-2022

ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

TERMÍN ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

7. 4. + 8. 4. 2021 / 14 – 18 hodin

čas a pořadí nerozhoduje

 

PŘIJMEME

maximálně 62 dětí

(předpokládáme 30 dětí do běžné třídy a 32 dětí do trojročí montessori)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

Uchazeči budou přijímáni v následujícím pořadí

Ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 stanovil/a následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2021/22 v případě, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií
v následujícím pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy (výčet ulic viz níže).
  2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
  4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
  6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  7. Ostatní zájemci.

Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude použito losování za přítomnosti zástupců školy, školské rady, zřizovatele

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště.

Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6.

 

 

V Praze 14.1.2021                                                                  Mgr. Renata Riedlová

                                                                                                 ředitelka školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                   

Seznam ulic ZŠ MČ P-6