ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Zápis pro rok 2021-2022

TERMÍN ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

7. 4. + 8. 4. 2021 / 14 – 18 hodin

čas a pořadí nerozhoduje

 

PŘIJMEME

maximálně 62 dětí

(předpokládáme 30 dětí do běžné třídy a 32 dětí do trojročí montessori)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

Uchazeči budou přijímáni v následujícím pořadí

Ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 stanovil/a následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2021/22 v případě, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií
v následujícím pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy (výčet ulic viz níže).
  2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
  4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
  6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
  7. Ostatní zájemci.

Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude použito losování za přítomnosti zástupců školy, školské rady, zřizovatele

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště.

Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6.

 

 

V Praze 14.1.2021                                                                  Mgr. Renata Riedlová

                                                                                                 ředitelka školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Informace o studiu v montessori oddělení najdete ZDE

                                                                                                                                                                                                                   

Seznam ulic ZŠ MČ P-6

 

Základní škola

Jak přihlásit dítě do ZŠ 2021

How to enrol your child in preschool 2021

 

Mateřská škola

Jak přihlásit dítě do MŠ 2021

How to enrol your child in school 2021