ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Volný čas

KNIHOVNA-STUDOVNA

PRO VEŘEJNOST

ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ včetně otvírací doby

 

 

Seznam kroužků naleznete zde.

 

Knihovna – studovna

Provozní řád

 • Knihovna-studovna je otevřena od 11,30 do 16,30.
 • V prostorách knihovny a studovny se chováme tiše s ohledem na své spolužáky.
 • Nekonzumujeme zde žádné jídlo ani nápoje.
 • Při příchodu se zapisujeme do docházkového sešitu, zde zaznamenáváme i odchod.
 • Při práci s počítačem a surfování na internetu neotvíráme stránky a soubory, které obsahují násilí, krev, vulgární výrazy a obrázky či videa přístupné od 18ti let.
 • Neměníme konfiguraci a nastavení počítačů!
 • Neinstalujeme žádné programy bez souhlasu správce sítě!
 • Nestahujeme soubory!
 • Při jakémkoliv problému s počítačem se nesnažíme chybu sami napravit, ale uvědomíme správce sítě, který problém odstraní.
 • Pokud se na internetu chceme věnovat soukromým zálibám (hraní PC her, chat atd.),
  • Pokud se jedná o práci do školy, je možnost po domluvě se správcem sítě, si potřebný soubor stáhnout.
  • můžeme využít PC jednou denně max. 30 min - nastaveno automatické vypnutí PC.
  • V případě, že se jedná o přípravu na výuku, psaní referátů apod., může paní knihovnice tento časový limit upravit.
 • Knížku k zapůjčení domů hlásíme u paní knihovnice. Encyklopedie se domů nepůjčují.
  • Půjčení knížky je max. na14 dní, pokud čtenář potřebuje prodloužit dobu půjčení, domluví se s paní knihovnicí.
 • S PC i knížkami zacházíme šetrně, případné poškození je nutno uhradit.
  • Můžeme využít tiskárnu - tisk jedné stránky stojí 1 Kč, hradí se u paní knihovnice.

 

V Praze 1.9.2014


RNDr. Anna Jelínková
ředitelka školy

 

Nabídka pro veřejnost

Kytara

Vyučuje paní Fučíková a nabízí klasickou a folkovou kytaru nejen pro naše žáky,

ale i pro ostatní  žáky, mládež i dospělé.

Kontaktní tel.  737 160 648

Muzikodílny

Mgr. Martina Rybová vede večerní hudební setkávání pro dospělé -  muzikodílny s prvky muzikoterapie. Setkání jsou jedenkrát měsíčně 18:30 – 21:00 hodin.

Informace na mrybova@zsdlouhylan.cz

Tělocvičny