ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ - ZDRAVÁ ŠKOLA

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ - ZDRAVÁ ŠKOLA

Jedná se o celoevropský projekt.

Evropská síť Zdravých škol (European Health Promoting School) začala vznikat v roce 1990.

Síť je garantována Světovou zdravotnickou organizací, Radou Evropy a Komisí Evropské unie. V současné době je do programu přijato 40 zemí.

V naší republice začala síť škol vznikat v roce 1991. Od roku 1996 je vedena kompetentním týmem odborníků a garantována Státním zdravotním ústavem.

Naše škola se k projektu připojila v říjnu 2001.

 

Projekt se zaměřuje na tyto základní oblasti:

 • Pohoda věcného prostředí
  ( hygiena, bezpečnost, účelnost, estetičnost, útulnost, svoboda využití prostor)

 • Pohoda sociálního prostředí
  ( vztahy mezi žáky, mezi učiteli, mezi žáky a učiteli, mezi školou a rodiči)

 • Pohoda organizačního prostředí
  ( režim školy, zdravá výživa, dostatek pohybu )

 • Zdravé učení
  ( smysluplnost, přiměřenost, spoluúčast, motivující hodnocení)

 • Škola - demokratické společenství
  (třídní kolektivy,žákovský parlament, Klub rodičů, kolektiv pracovníků)

 • Škola – centrum obce
  (nabídka aktivit pro veřejnost)

 

V naší práci jsme se snažili pokročit ve všech oblastech.

V uplynulém školním roce se uskutečnilo evaluační šetření celého projektu jak na republikové, tak na celoevropské úrovni. V tomto hodnocení jsme dopadli velmi dobře. Úspěšnost se pohybovala v jednotlivých oblastech od 70% do 80 %.

V tomto školním roce proběhne autoevaluace to znamená sebehodnocení školy a následné vytyčení konkrétních cílů pro příští 3-leté období.

 

Více informací www.szu.cz