ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Šance do škol

Naše škola je zapojena do Projektu MČ Praha 6 Šance do škol. Jedná se o školní participativní rozpočet, žáci sami navrhnou a vyberou projekt pro vylepšení školy