ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Název projektu: Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001372

Popis projektu: Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem napříč školou, zahrnují také projekty s odborníky a komunitní setkávání s rodiči.

Cíle projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (EFS) a z prostředků Hlavního města Prahy.

PLÁNOVANÉ AKCE   

22.9.2020   14:00- 16:00    Knihovna ZŠ   Prezentace aktivit projektu - Bezpečné okolí naší školy
                                                                                                                host: Ing. Martin Havelka, odborník z dopravy

4.5.2021     16:00- 18:00   Zahrada školy  Prezentace aktivit projektu - Seznámení s vysetím květné loučky 
                                                                                                                host: Ing. Michal Řeřicha z FŽP ČZU
18.5.2021   16:00 - 18:00   MŠ Čtyřlístek  Prezantace aktivit projektu - PhDr. Kateřina Fidrhelová , PPP Praha 6
                                                                                                                odborná přednáška

27.5.2021   16:00 - 18:00   MŠ Čtyřlístek  Prezentace aktivit projektu - PhDr. Kateřina Fidrhelová , PPP Praha 6
                                                                                                                odborná přednáška
14.6.2021   13:00 -15:00    ZŠ Knihovna  Prezentace aktivit projektu - Začleňování dětí s OMJ, práce dvojjazyčného
                                                                                                                asistenta
                                                                                                               host : PhDr. Kateřina Fidrhelová 
14.6.2021   15:15 -17:15    ZŠ Knihovna  Prezentace aktivit projektu - Začleňování dětí s OMJ, práce dvojjazyčného
                                                                                                               asistenta
                                                                                                               host : PhDr. Kateřina Fidrhelová