ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Název projektu: Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001685

Popis projektu: Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem napříč školou, zahrnují také projekty s odborníky a komunitní setkávání s rodiči.

Cíle projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (EFS) a z prostředků Hlavního města Prahy.

 

Komunitně osvětové setkání - prezentace aktivit 19. 5. 2021 14:00 - 16:00

Komunitně osvětové setkání - prezentace aktivit 19. 5. 2021 16:15 - 18:15

 

Letáčky