ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Ekologie s panem Včelkou

Každé dva roky se naše škola zapojuje do projektu ekologické výchovy, který připravuje Letiště Václava Havla.

Projekt probíhá po celý školní rok a je určen pro žáky 4. a 5. tříd (proto ob rok).

Postupně proběhnou 4 tématická setkání, která souvisí s běžným životem v okolí letiště a s ochranou přírody.

Ochrana ovzduší, čištění a ochrana vod, hluk, nakládání s odpady.

Průvodcem programu je pan Včelka, jako symbol včel, které se staly důležitým pomocníkem v ochraně životního prostředí.

Každé setkání doprovází video a audio ukázky, je spojeno se spoustou úkolů, soutěží a her.

Finále projektu je pak přímo na letišti.

Děti si užijí atmosféru letiště, nahlédnou i tam, kam se jinak nesmí

a v kongresovém sále si vyslechnou mnoho zajímavých informací o zvířatech, která jsou pomocníky na našem letišti.

 

Celý projekt je velice dobře připraven a odborně veden. Děti si ho vždy užijí.