ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Dopravní hřiště

Do tohoto projektu je naše škola zapojena již od roku 2009.

Je organizován DDM Praha 6 ve spolupráci s MČ Praha 6.

Je určen pro žáky 4.tříd a je základním kamenem dopravní výchovy na školách.

 

V průběhu celého školního roku proběhne na dopravní hřišti na Vypichu 5 lekcí.

Cílem je osvojit si základní pravidla silničního provozu a vyzkoušet si je při praktických činnostech např. jízdě na kole.

 

Teoretická část probíhá v učebně dopravní výchovy, která vybavena pro moderní interaktivní výuku tak, aby vše bylo pro děti zajímavé a zábavné.

Praktická část probíhá na dopravním hřišti vybaveném silničkami, křižovatkami, kruhovým objezdem, dopravními značkami i semafory.

V poslední lekci děti plní závěrečný test silničních pravidel a praktické jízdy nakole a ti, kteří uspějí získají průkaz cyklisty.

 

Vyvrcholením celého projektu je každoročně obvodní kolo soutěže mladých cyklistů na Vypichu, které se pravidelně účastní tým z naší školy.