ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Historie Montessori

Paní Marie Montessori se narodila 1870 v Itálii. Studia na vysoké škole ukončila jako lékařka, což bylo v její době pro ženu neobvyklé.

Svoji pedagogickou práci začala v době, kdy pracovala s postiženými dětmi a vadilo jí, že děti nejsou nijak dále rozvíjeny. Začala vymýšlet různé názorné pomůcky, vyrábět je a používat. Když zjistila, jak napomáhají rozvoji postižených dětí, začala se zabývat myšlenkou na jejich využití v běžné pedagogické práci.

V roce 1907 založila v Římě školu „Casa dei bambini“.

Škola byla určena pro děti ve věku 3 – 7 let vycházející z prostředí chudinských čtvrtí. Úspěchy byly nepřehlédnutelné, M.Montessori začala školit učitele ve své pedagogické metodě a brzo vznikají další školy nejen v Itálii, ale i v Anglii, Argentině, Francii, USA, Španělsku, Holandsku a Skandinávii.

Vzhledem k osobním sporům s Mussolinim jí bylo doporučeno na počátku 2.sv.války opustit Evropu, a proto odjíždí do Asie. I zde vznikají školy s metodou M.Montessori - v Indii, na Cejlonu, v Indonésii….

Po ukončení 2.sv.války se vrací zpět, ale ne do Itálie, nýbrž do Holandska, které bylo jejímu srdci blízké. Zde také v roce 1952 zemřela a je tu také pohřbena.

 

M.Montessori vytvořila originální pedagogickou metodu, která navazovala na myšlenky reformních, zejména francouzských pedagogů. Vychází z respektování individuality každého dítěte. Pomocí speciálních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, které tak samo objevuje poznatky, a tím se lépe soustředí, lépe je chápe a lépe je fixuje v paměti.

Metoda byla propracována pro děti od 3 do 12 let. Další směr vzdělávání paní Montessori naznačila, ale nestihla zrealizovat.

Hlavní principy své pedagogické práce sepsala a ještě za svého života vydala knižně.

Za svoji pedagogickou práci byla oceněna řadou státních vyznamenání a v roce 1950 byla navržena na Nobelovu cenu.

 

Po její smrti se pokračování jejího díla ujal její syn a „montessori“ metoda se rychle šíří. V mnoha zemích světa je převažující metodou počátečního vzdělávání (Anglie, USA, Skandinávie). Existují specializované firmy vyrábějící pomůcky podle originálních vzorů.

Jsou proškolováni další učitelé pro práci touto metodou.

 

V ČR se objevily první myšlenky paní Montessori za 1.republiky v rámci reformního pedagogického hnutí. To ovšem přetrhla 2.světová válka.

Po ukončení (2.světové války) není pro reformaci v českém školství pochopení. Realizuje se jednotná škola podle vzoru SSSR.

Po roce 1990 začínají postupně vznikat první mateřské školy vedené metodou M.Montessori a po nich logicky i první základní školy, zpočátku v režimu pokusného ověřování.

V současné době pracuje v ČR více jak 40 MŠ a 8 ZŠ prozatím s 1.stupněm.

 

Hnutí M.Montessori v ČR zastřešuje Společnost montessori, která je součástí společnosti Montessori Europe. Zabývá se certifikovanou přípravou pedagogů a šířením myšlenek M.Montessori mezi laickou veřejností, zejména formou informativních kurzů.

www.montessoricr.cz