ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Montessori Na Dlouhém lánu

 

Pozvánka na valnou hromadu

spolku Montessori Dlouhý lán, z. s., IČO: 266 31 270, se sídlem Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaného v rejstříku spolků pod spisovou značkou L 13795 vedenou u Městského soudu v Praze

 

Datum a čas konání: 27. 5. 2020 od 18.00 hodin (registrace členů od 17.30 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ na Dlouhém lánu, Na dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6 (vstup žákovským vchodem)

 

Body jednání:

  1. Prezentace změn, které škola chystá pro šk. rok 2020/21
  2. Představení týmu učitelů pro šk. rok 2020/21
  3. Návrh rozpočtu pro šk. rok 2020/21 (hlasování)
  4. Návrh navýšení členského příspěvku v alternativách (hlasování)
  5. Volba nových členů výboru (hlasování)
  6. Statut dárce (hlasování)
  7. GDPR (hlasování)
  8. Změna stanov (hlasování)
  9. Jiné, podněty členů spolku

 

 

 

Pokud se nemůžete valné hromady osobně zúčastnit, můžete prostřednictvím přiložené plné moci pověřit zastupováním libovolnou jinou osobu, i jiného člena spolku.

Těšíme se na vás.

 

V Praze dne 20. 5. 2020

Za výbor spolku,

Mgr. Lenka Krummerová, předsedkyně výboru