ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Aktuality

 Schůzka pro budoucí prvňáčky úterý 28.6. 16-17 hodin na zahradě školy

Těšíme se na vás

 

 

Příměstský sportovní tábor

 

Termíny chystaných akcí 

  • 14.6. 2022  Zahradní slavnost 
  • 21.6. 2022  Akademie (změna termínu) 

Těšíme se na setkání

 

Školní ulice 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-6/16524/praha-6-ma-dalsi-skolni-ulici

 

Děkujeme všem rodičům za projevenou podporu.

Sbírka pro ukrajinu

Ukrajina – Wikipedie

Humanitární sbírka pro Ukrajinu.

Školní jídelna

z provozních důvodů vaří dne 24.2. a 25.2.2022 pouze jedno jídlo, oběd č.1, toto opatření plátí i pro ponděli 28.2.2022

Děkujeme za pochopení.

 

Den otevřených dveří

čtvrtek 3.3.2022  8-12 hodin

  • 9:00 informace o běžných prvních třídách
  • 9:30 informace o třídách montessori

schůzky proběhnou ve školní knihovně

 

Beseda s rodiči budoucích prvňáčků o Montessori třídách – 15. 2. 2022 od 16 hodin
Montessori dílničky pro budoucí prvňáčky – 3 setkání (8. 3., 22. 3. a 29. 3. 2022, 15 – 15. 45)
Rezervace nutná na hpaulova@zsdlouhylan.cz

 

 

 

Knižní Ježíšek

Milí rodiče, milé děti,
ráda bych touto cestou poděkovala všem Ježíškům, kteří darovali knihy do naší školní knihovny.

Sešla se jich opravdu spousta a já věřím, že budou dělat dětem radost. Já z nich mám radost velikou.

Vaše knihovna

 

Testování od 3.1.2022 

Pokračujeme v pondělním testování PCR testy,
testovat se budou všichni žáci, tedy i ti, kteří nemoc prodělali nebo jsou očkovaní.
Pokud někdo nedorazí v pondělí, bude otestován testy ATG ihned po příchodu do školy.
Testy ATG se budou žáci testovat 2x za týden – pondělí, středa.
Toto se týká i žáků v některých třídách, jejichž rodiče odmítají PCR testy.
Musí se také otestovat 2x za týden vlastními testy nebo dodat potvrzení z laboratoře.

Přejeme všem klidný zbytek roku 2021 a do toho nového 2022 hlavně hodně zdraví,
Děkujeme za spolupráci a podporu.

 

 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ OD 6.12. 

Od 6.12 budeme testovat každé pondělí PCR testy (tamponek)
Testovat se nemusí očkovaní žáci a po prodělané nemoci COVID (180 dnů)
V případě nepřítomnosti žáka bude otestovám ihned po nástupu do školy ATG testem.

 

Zrušené Adventní odpoledne bude nahrazeno Velikonočními trhy na zahradě.

 

 

Obědy pro žáky v karanténě 

obědy pro žáky v karanténě, kteří jsou na distanční výuce
jsou vydávány výdejním okénkem vždy od 14:00 do 14:30 hodin

 

 

 

 ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Školní rok začíná 1.9.2021 v 8:00 hodin
Setkáni prvňáčků 8:30 před hlavním vchodem školy
Testování - 2. - 9. ročník 1.9. a 6.9.
                  1. ročník  2.9. a 6.9.
Testování neinvazivní metodou PCR ze slin proběhne ve třídách.
Pokud se dítě nebude testovat ve škole, je nutné doložit potvrzení o dokončeném očkování, o prodělání Covidu (180 dnů) 
nebo o testování v certifikované laboratoři.
První den se žáci nepřezovají, žáky 2. a 3. ročníku si vyzvednou třídní učitelé v šatně. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy.
Výuka : 1.9 do 9:40, oběd od 11:00 hodin
             2.9. a 3.9. 1. stupeň do 11:40, 2.stupeň do 12:35
od 6.9. výuka dle rozvrhů včetně odpoledního vyučování.
Další informace o průběhu školního roku najdete v bulletinu,
který žáci dostanou 1.9.
Školní družina (pro 1. - 4. ročník) funguje od 1.9. bez omezení (6:30 - 17:30)

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY od 17.5.2021

Výuka

 Od pondělí 17.5. je nástup všech žáků do školy v běžném režimu 7:40 – 7:55 hodin.

 Testování bude probíhat ve třídách : pondělí   17.5. ještě AG test
                                                           pátek      21.5. PCR test ze slin
                                                           čtvrtek    3.6.   PCR test ze slin 
                                                           čtvrtek    17.6. PCR test ze slin

 Žáci, kteří nebudou testováni v těchto termínech, budou testováni při příchodu do školy AG testy.

 Všechny třídy se učí podle standardního rozvrhu (jako na začátku školního roku). Dále trvá povinnost mít zakryté dýchací cesty.

 Školní družina 

 17. – 21.5  pouze odpolední družina do 17:30 hodin

Od pondělí 24. 5. družina v běžném režimu (tedy i ranní družina od 6:30)

Kroužky

WS – AJ – dále běží
Ostatní kroužky budou upřesněny podle pokynů MŠMT, předpokládáme znovuotevření některých kroužků od 24.5.

Školní jídelna

běžný režim
výdejové okénko – pouze pro cizí strávníky 14:00- 14:30Běžný režim

Děkujeme a věříme, že k dalším změnám již nedojde.

 

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 

Termín odevzdání zápisových lístků přijatých žáků ZŠ a dětí MŠ :
ZŠ   10.5.2021   14:00 - 16:00 hodin (ředitelna 1. patro)
MŠ  11.5.2021    13:00 - 17:00 hodin (ředitelna 1. patro)

 

Provoz školy od 3.5.2021  
Rotační výuka všech žáků školy

Výuka o d 3.5. 2021

Prezenční výuka - všechny třídy Montessori - 1. i 2. stupeň
Nástup do školy:
Po - testování, vstup do školy kolem hřiště
7:45 Mto. MTm, MTž
8:05 MTč, 2.C,3.C
8:25 MTf, Mtž, 4.C, 5.C
8:45  2. stupeň  
Út - Pá - vstup do školy všemi brankami
7:45 - 8:15 všichni 
Čt - pouze 2. stupeň 7:45 - 8:15 testování 
Distanční výuka - všechny třídy A,D - 1. i 2. stupeň
Rozpis stravování beze změny, 2. stupeň průběžně dle rozvrhu 11:40 - 13:10

Výuka od 10.5.2021

Prezenční výuka- všechny třídy A,D - 1. i 2. stupeň
Nástup do školy:
Po - testování, vstup do školy kolem hřiště
7:45 1.A,2.A,3.A
8:05  4.A,5.A,5.D
8:25 2. stupeň
Út - Pá - vstup do školy všemi brankami
7:45 - 8:15 všichni 
Čt - pouze 2. stupeň 7:45 - 8:15 testování 
Distanční výuka - všechny třídy Montessori - 1. i 2. stupeň
Rozpis stravování beze změny, 2. stupeň průběžně dle rozvrhu 11:40 - 13:10

- všechny děti ( bez roušek a testování)

 

Testování před přijímacími zkouškami

Uchazeči z 5.A,D, 7.A,B, 9.A,B  pátek 30.4. 8:00 - 10:00

Uchazeči z Mtf, Mtž, 5.C pondělí 3.5. v rámci testování tříd

 

20.4.2021 je škola (ZŠ i MŠ) uzavřena z důvodu odstávky vody.

Třídy se učí distančně, škollní jídelna obědy nevydává.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Nástup do školy 12.4. 2021  třídy 1.A,2.A, 3.A, 4.A,5. A, 5.D (distančně stále třídy Montessori a 2. stupeň)
Nástup do školy 19.4. 2021  třídy Mto, Mtm, Mtz, Mtč, Mtf, Mtž. 2.C, 3.C, 4.C, 5.C (distančně třídy 1.A- 5.A,D a 2. stupeň)

Více informací zde.

 

Provoz školy od 8.3.2021

- provoz přerušen, předškoláci - distanční výuka
- distanční výuka
Školní jídelna - všichni strávnící jsou odhlášeni
                        - odběr stravy bude možný pouze z výdejního okýnka s sebou
                      (okno z jídelny u horního hřiště- bude označeno)
                       - žáci a zaměstnanci MŠ a ZŠ výdej 12:00 -13:00 hodin
                       - cizí strávníci výdej 13:15 - 14:00 hodin
Obědy je nutné si objednat - web strava.cz nebo telefonicky 235350879

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY
Nástup do školy pro 1. a 2. ročníky (3. ročník pouze žáci trojročí) 4.1.2021

 

Rozpis vstupu do školy:
1.A, 2.A                         7:45 -  8:00
2.C, MTm, MTo            8:00 – 8:15
MTz, MTč                     8:15 – 8:30

 

Rozpis stravování:
1.A, 2.A                         11:30 -  12:00
2.C, MTm, MTo            12:00 – 12:30
MTz, MTč                     12:30 – 13:00

 

STRAVOVÁN Í ŽÁKŮ NA DISTANČNÍ VÝUCE
Od 4.1.2021 bude výdej obědů pro žáky na distanční výuce
vždy od 13:00 do 13:45 hodin.

 

Všichni žáci jsou přihlášeni ke stravování. Pro odhlašování žáků z obědů platí stejná pravidla, odhlašovat můžete přes web strava.cz nebo telefonicky u paní hospodářky ŠJ tel. 235350879.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ranní družina nebude, odpolední provoz bude do 16:30 v jednotlivých odděleních.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
Žáci budou mít po celou dobu ve škole i školní družině roušku nebo zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ústenkou, šátkem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének. V tomto případě ochranný štít roušku nenahrazuje.
Výjimkou z užívání ochranných prostředků je konzumace svačiny, pití, oběda a pobyt žáků venku.
Žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy školy a školní družiny.
Nebude probíhat výuka HV a T V. Tělesná výchova může být nahrazena vycházkou a pobytem venku.
Odpolední aktivity (kroužky) nebudou, Bude probíhat pouze Workshop AJ pro skupiny žáků, kde se žáci nemíchají z jednotlivých tříd.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

 

29.12.2020                                                 Mgr.Renata Riedlová

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DALŠÍMU NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

S platností od  30.11.2020

Rozpis vstupu do školy:

7:45 – 8:00              1.A, 2.A, 5.A, 9.A, 9.B                 
8:00 – 8:15              2.C, MTm, MTo, 6.,7.,8.A /7., 8.B        
8:15 – 8:30              MTz, MTč, 3.A
8:30 – 8:40              3.C, MTf, MTž, 6.B
8:40 – 8:50              4.A, 4.C, 5.C, 5.D              

Rozpis stravování :

11:30 – 12:00         1.A, 2.A, 5.A, 9.B              
12:00 – 12:30         2.C, MTm, MTo, 7.B, 8.B
12:30 – 13:00         MTč, MTz, 3.A, 4.A
13:00 – 13:30         3.C, 4.C, MTf, MTž, 6.B
13:30 – 13:50         5.C, 5.D
dle rozvrhu třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, žáci na distanční výuce průběžně 11:30- 13:45.         

Vzhledem k tomu, že měli žáci možnost odběru obědů i při distanční výuce, jsou stále na obědy přihlášeni. Pro odhlašování žáků z obědů platí stejná pravidla,
odhlašovat můžete přes web strava.cz nebo telefonicky u paní hospodářky ŠJ tel. 235350879

Provoz školní družiny :

Ranní družina nebude, odpolední provoz bude do 16:30 v jednotlivých odděleních.
Z důvodů zajištění nemíchání žáků bude do odvolání školní družina pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

Hygienická opatření :

Žáci budou mít po celou dobu ve škole i školní družině roušku ( nebo zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ústenkou, šátkem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének).
Výjimkou je konzumace svačiny, pití, oběd a pobyt žáků venku.
Žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy školy a školní družiny.
Nebude probíhat výuka HV- zpěv a TV. Tělesná výchova může být nahrazena vycházkou a pobytem venku.
Odpolední aktivity (kroužky) nebudou. Bude probíhat pouze Workshop AJ pro skupiny žáků, kde se žáci nemíchají z jednotlivých tříd.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

23.11.2020                                                         Mgr. Renata Riedlová

 

 

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ NA DISTANČNÍ VÝUCE 
Od 18.11.2020 bude výdej obědů pro žáky na distanční výuce 
vždy od 13:00 do 13:45 hodin

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY
Nástup do školy pro 1. a 2. ročníky (3.  ročník pouze žáci trojročí) 18.11.2020
Rozpis vstupu do školy:
1.A, 2.A                     7:45 – 8:00
2.C, MTm, MTo        8:00 – 8:15
MTz, MTč                 8:15 – 8:30
Rozpis stravování :
1.A, 2.A                     11:30 – 12:00
2.C, MTm, MTo        12:00 – 12:30
MTz, MTo                 12:30 – 13:00  

Vzhledem k tomu, že měli žáci možnost odběru obědů i při distanční výuce, jsou stále na obědy přihlášeni.
Pro odhlašování žáků z obědů platí stejná pravidla, odhlašovat můžete přes web strava.cz nebo telefonicky u paní hospodářky ŠJ tel. 235350879
Provoz školní družiny :
Ranní družina nebude, odpolední provoz bude do 16:30 v jednotlivých odděleních.
Hygienická opatření :
Žáci budou mít po celou dobu ve škole i školní družině roušku ( nebo zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ústenkou, šátkem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének).
Výjimkou je konzumace svačiny, pití, oběd a pobyt žáků venku.
Žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy školy a školní družiny.
Nebude probíhat výuka HV a TV. Tělesná výchova může být nahrazena vycházkou a pobytem venku.
Odpolední aktivity (kroužky) nebudou. Bude probíhat pouze Workshop AJ pro skupiny žáků, kde se žáci nemíchají z jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

13.11.2020                                                         Mgr. Renata Riedlová

 

 

 

 

PŘECHOD NA DISTANČNÍ VÝUKU

Vážení rodiče,
od 14.10.2020 z důvodu nařízení Vlády ČR přecházíme na distanční formu výuky. Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MS TEAMS a podle pokynů vyučujících. V případě předávání materiálů v jiné formě bude k dispozici prostor atria u hlavního vchodu školy.

Pro žáky je po dobu distanční výuky zajištěno stravování ve školní jídelně, a to vždy mezi 11:40 - 13:30.
Vstup do budovy bude bočním vchodem z ulice u tělocvičen.
Odhlašování a přihlašování obědů probíhá standartně, žáci jsou stále přihlášeni, je tedy nutné odhlašovat obědy individuálně přes aplikaci strava.cz nebo telefonicky do kaceláře školní jídelny.
Neodhlašujte e mailem.

 

PRODLOUŽENÍ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
MŠMT vyhlašuje na 26. a 27.října dny volna, po kterých následuje státní svátek 28.října a řádné podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020


PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

Dle nařízení MŠMT (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1) je od po 12.10.2020 přerušena činnost všech kroužků.
Anglické wokshopy probíhají bez omezení.

 PLAVECKÝ VÝCVIK
z důvodu uzavření bazénů se od 9.10. - 23.10. ruší plavecký výcvik

 

 

 

Dezinfekce rukou
Na základě usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy
žádáme všechny žáky a dospělé osoby, aby při vstupu do budovy školy
použili dezinfekci rukou. 

 

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Začátek školního roku je 1.9.2020 v 8:00 hodin
Uvítání prvňáčků v 8:15 hodin před hlavním vchodem do školy.
Hygienická opatření :
Ve společných prostorách školy budeme nosit roušky.
Prosíme rodiče o respektování zákazu vstupu do budovy školy (mimo prostor šaten).
Dále žádáme rodiče prvňáčků, aby se informačních schůzek zúčastnil pouze
jeden zástupce a měl ochranu dýchacích cest.
Více informací naleznete v Bulletinu.

Bulletin školní rok 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Montessori v novém školním roce

Vážení rodiče,
jistě se k vám dostala informace o připravovaných změnách v montessori větvi.
Byli jste osloveni členy výboru Spolku Montessori k účasti na on-line diskusích,
mohli jste se seznámit s připravovanou koncepcí. 
Pracovní tým složený z učitelů, montessori rodičů a externích konzultantů má plnou podporu
ze strany vedení školy. Všechny kroky, které tým podniká, jsou projednávány a schvalovány.
Věřím, že připravované změny budou k vaší spokojenosti a povedou ke šťastnému pobytu
vašich dětí na všech stupních naší školy.

 

 

 

Zápis do 1.tříd

Termín zápisu 21. - 22.4.2020
Evidenční a rezervační e-systém bude spuštěn 6.4.2020  jakdoskoly.praha6.cz

Kritéria ke stažení.

Přiručka pro rodiče zápisy do ZŠ

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 13.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy Čtyřlístek.
Toto rozhodnutí je vydáno na základě doporučení z usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1330/20

Přerušení provozu MŠ

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     

  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke stažení zde.

Ošetřovné v případě uzavření školy

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Žádost o ošetřovné při uzavření školy

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 Školní obědy jsou plošně odhlášené, po ukončení opatření budou opět automaticky přihlášené.

Koronavirus - doporučení, odkazy

Na této stránce naleznete doporučení a odkazy ohledně Koronavirusu.

 

Nabídka letního provozu v MŠ v roce 2020

Letní provoz

 

KARNEVAL a DLOUHÁSEK MÁ TALENT

Čtvrtek 20.2.2020 ve školní jídelně.

Karneval 16:00 - 18:00 hodin
Dlouhásek má telent  18:00 - 20:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni

 

 

 

Publicita OP VVV

ZŠ a MŠ Praha 6, Na dlouhém lánu 43 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

 Publicita OP VVV

 

 

 

 

 

3. 9. 2019