Zveme vás na naše nové interaktivní divadelní představení pro rodiče s dětmi od 11let.

„Slyšíš mě!?“

„Ne…nechci…nevím…to je jedno…hmmm“

Jsou vám tyto fráze povědomé?

Divadelní představení vypráví příběh 15leté Elišky, která se cítí ve své rodině nepochopená. Rodiče vnímá jako starší lidi bez vkusu a jako lidi, kteří ji pořád poučují a ničemu nerozumí. Jak to je ale ve skutečnosti? Jsou Eliščiny rodiče opravdu takoví? Opravdu nemají zájem Elišku pochopit? Chápe vůbec Eliška je? Co se stane, když se něco stane? Jak ustojí celá rodina teenegerovskou krizi a následnou vzpouru?

Jak byste situaci řešili Vy?

Představení otevírá téma mezigenerační komunikace. Jak si porozumět? jak se vzájemně pochopit? jak se uslyšet? Jak najít společnou řeč všedního dne, ale také společnou řeč v konfliktních situacích?

Společně se pokusíme Elišce změnit pohled na rodiče a rodičům na Elišku. Budeme společně hledat cestu, jak otevřít komunikaci mezi členy Eliščiny rodiny, jak pochopit všechny strany…
A tato společná cesta otevře nenásilně dialog mezi diváky.

Divadelta z.s. pracuje více jak 15let s metodou divadla fórum, které vtahuje diváky do děje.

Divák se pak stává spolu-tvořitelem programu a tím nanečisto v bezpečí divadelního příběhu hledá nové alternativy jednání a chování postav. Společně s herci otevírají diváci dialog o někdy složitých tématech a mají možnost je vidět z více úhlů pohledu.

Představení trvá cca 100 minut.

Ideální je se zúčastnit rodič(e) i dítě/děti společně, případně může přijít dospělý sám.

Přihlaste se prosím přes formulář počet účastníků je omezen.

Případné dotazy na emailu: divadelta@seznam.cz, nebo telefonicky: MgA. Jitka Rosenová776878550.

Představení je podpořeno vzdělávacím fondem Ministerstvem Kultury a vstup je pro Vás ZDARMA.

Další možné informace na: www.divadelta.cz