Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 bude naše škola v provozu.

Chystané změny nám nejsou lhostejné, ale rozhodli jsme se náš nesouhlas a podporu stávce vyjádřit jiným způsobem než je uzavření školy.

Navrhované vládní škrty poškodí fungování školství, nedostatek financí ohrozí kvalitu vzdělávání našich dětí a fungování školy jako takové. Jde nám především o plánované snižování hodin asistentů pedagoga a snižování platů pro školu nezbytných nepedagogických pracovníků.

Pokud chcete funkční školství také podpořit, můžete tak učinit na www.petice.com

Děkujeme vám za podporu.

Mgr. Renata Riedlová
Ředitelka školy