Organizace 1. školního dne :
výuka do 9:40 hodin, ŠD v provozu

Přípravné třídy : 8:00 domeček ( menší budova v zahradě)

První třídy : 8:20 před hlavním vchodem školy ( ulice Na Dlouhém lánu)

2. – 9. třídy: 8:00 ve svých kmenových třídách

Oběd od 11:00 do 14:00 hodin