ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 rozhodla prostřednictvím ředitele školy, podle ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon

o přijetí níže uvedených uchazečů pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021

Pro školní rok 2020/21 jsme přijímali pouze žáky ze spádové oblasti, do třídy Montessori byli žáci přijímany na základě vylosovaného pořadí.

Děti, které nepatří do naší spádové oblasti, jsme nepřijímali.

 

Běžná třída A

Přijatí žáci

1 N94E31
2 C81U78
3 F31N54
4 C23N23
5 G84L14
6 Z35G11
7 O35Z24
8 D37L11
9 L63R87
10 R40Z89
11 H32G14
12 L97L23
13 A30C54
14 K21G13
15 P24B96
16 I26K12
17 Y85G57
18 Z29W62
19 B62N95
20 Q57P24
21 S44R85
22 X31J41
23 C25V29
24 W14Z41
25 C29E46
26 E89F52
27 D64P26

 

 

Montessori třída B, trojročí

Přijatí žáci

1 D11X94
2 J19J70
3 Q81Q15
4 U64G31
5 Z55D54
6 G78E88
7 M13H74
8 Z55H51
9 L71G64
10 C48P78
11 K83E86
12 P15S43
13 N83U84
14 W22H27
15 J38K44
16 H23Y95
17 B72D23
18 D44C89
19 W71M22
20 A46Y43
21 X43A28
22 R64Q99
23 F85P98
24 Q86R87

 

Nepřijatí žáci

1 B67N12 (vylosované pořadí 28)
2 K58F18 (vylosované pořadí 29)
3 I81I13 (vylosované pořadí 30)
4 A34T90 (vylosované pořadí 31)
5 L83O23 (vylosované pořadí 32)
6 G29Z75 (vylosované pořadí 33)
7 V51G59 (vylosované pořadí 34)
8 G99S20 (vylosované pořadí 35)
9 K66R38 (vylosované pořadí 36)
10 Q44V41 (vylosované pořadí 37)
11 U67G84 (vylosované pořadí 38)
12 I48D90 (vylosované pořadí 39)
13 X17S43 (vylosované pořadí 40)
14 Y61F42 (vylosované pořadí 41)
15 F46P50 (vylosované pořadí 42)
16 B44I14 (vylosované pořadí 43)
17 I53B16 (vylosované pořadí 44)

 

Odklad školní docházky

 

 

 

1 N17V11
2 J89P23
3 D33E88
4 L83O23
5 D18S42
6 D87S27
7 B41R21
8 G15U90
9 N75D64
10 C52V58
11 A14E22
12 F43B46

 

 

 

V Praze 15.5.2020

Mgr. Renata Riedlová, ředitelka školy