ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Volný čas

KNIHOVNA-STUDOVNA

PRO VEŘEJNOST

ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ včetně otvírací doby

 

Seznam kroužků naleznete zde.

 

Knihovna – studovna

Provozní řád

 • Knihovna-studovna je otevřena od 11,30 do 16,30.
 • V prostorách knihovny a studovny se chováme tiše s ohledem na své spolužáky.
 • Nekonzumujeme zde žádné jídlo ani nápoje.
 • Při příchodu se zapisujeme do docházkového sešitu, zde zaznamenáváme i odchod.
 • Při práci s počítačem a surfování na internetu neotvíráme stránky a soubory, které obsahují násilí, krev, vulgární výrazy a obrázky či videa přístupné od 18ti let.
 • Neměníme konfiguraci a nastavení počítačů!
 • Neinstalujeme žádné programy bez souhlasu správce sítě!
 • Nestahujeme soubory!
 • Při jakémkoliv problému s počítačem se nesnažíme chybu sami napravit, ale uvědomíme správce sítě, který problém odstraní.
 • Pokud se na internetu chceme věnovat soukromým zálibám (hraní PC her, chat atd.),
  • Pokud se jedná o práci do školy, je možnost po domluvě se správcem sítě, si potřebný soubor stáhnout.
  • můžeme využít PC jednou denně max. 30 min - nastaveno automatické vypnutí PC.
  • V případě, že se jedná o přípravu na výuku, psaní referátů apod., může paní knihovnice tento časový limit upravit.
 • Knížku k zapůjčení domů hlásíme u paní knihovnice. Encyklopedie se domů nepůjčují.
  • Půjčení knížky je max. na14 dní, pokud čtenář potřebuje prodloužit dobu půjčení, domluví se s paní knihovnicí.
 • S PC i knížkami zacházíme šetrně, případné poškození je nutno uhradit.
  • Můžeme využít tiskárnu - tisk jedné stránky stojí 1 Kč, hradí se u paní knihovnice.

 

V Praze 1.9.2014


RNDr. Anna Jelínková
ředitelka školy

 

Nabídka pro veřejnost

Montessori kurz pro rodiče

probíhá na podzim či na jaře v pondělí od 17.00 - 19.00 hodin.

Informace na bkucerova@zsdlouhylan.cz, hanstef@seznam.cz

Kytara

Vyučuje paní Fučíková a nabízí klasickou a folkovou kytaru nejen pro naše žáky,

ale i pro ostatní  žáky, mládež i dospělé.

Kontaktní tel.  737 160 648

Muzikodílny

Mgr. Martina Rybová vede večerní hudební setkávání pro dospělé -  muzikodílny s prvky muzikoterapie. Setkání jsou jedenkrát měsíčně 18:30 – 21:00 hodin.

Informace na mrybova@zsdlouhylan.cz

Tělocvičny

V tělocvičnách bude opět probíhat řada aktivit pro veřejnost všech věkových kategorií, proto

sledujte  dveře bočního vchodu u tělocvičen, kde budou informace průběžně vyvěšovány.

(aerobic, rehabilitační cvičení, bojová umění, tanec, zumba,….)

Kromě toho je možnost pronájmu tělocvičny,  informace u paní Renaty Sázavské, hospodářky školy

Kontakt: 235354368  nebo  rsazavska@zsdlouhylan.cz

Školní hřiště

Školní hřiště je do 16,00 obsazeno školou. 

16,00 – 18,00  je volně  k dispozici  veřejnosti.

18,00 – 22,00  je pronajímáno  skupinám  za úplatu

Informace  u správce hřiště nebo u pana Krušiny.

Kontakt: 235354368  nebo  rsazavská@zsdlouhylan.cz

Stravování cizích strávníků

Ve školní jídelně vaříme i pro seniory a další zájemce. Cena 71,- Kč.

Pro seniory je oběd dotován MČ Praha 6, budou tedy platit pouze 50,- Kč, zbytek doplácí MČ.

Kontaktní tel. 235 350 879

 

Provozní řád školního SPORTOVIŠTĚ

Sportoviště mohou využívat děti, mládež i dospělí.

Sportoviště lze využívat pro míčové hry, atletiku a tenis

Na umělý povrch lze vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi.

Návštěvníci mohou využít šatny, včetně sociálního zařízení a sprch.

Všichni návštěvníci jsou povinni:

 • respektovat pokyny správce hřiště
 • chovat se slušně, ukázněně, neohrožovat ostatní ani sami sebe
 • udržovat čistotu a pořádek
 • jakýkoliv problém ihned nahlásit správci hřiště

Je zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru sportovního areálu a pít alkoholické nápoje
 • vstupovat na sportovní plochu s otevřenými slazenými nápoji
 • vstupovat se psy
 • poškozovat zařízení sportovního areálu včetně oplocení
 • hrát v kopačkách s lisovanou podrážkou nebo s výměnnými špunty

Provozní doba:       

Pondělí – pátek

 • 8 - 14   školní TV
 • 14 – 16   školní družina, kroužky
 • 16 – 18   veřejnost zdarma 
 • 18 – 22   pronájem za úplatu

Sobota – neděle (svátek)    

 • 14 - 18   veřejnost zdarma
 • 18 – 22  pronájem za úplatu

Cena pronájmu: 

hřiště horní          500 Kč / hodinu

hřiště dolní          500 Kč / hodinu (s osvětlením 750 Kč/hodinu)

hřiště na míčové hry nebo tenisový kurt nebo atletický ovál    200 Kč/hodinu 

rezervace: 235354368

                  603265444