ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Školní akce

POST BELLUM

Pro další ročník projektu Příběhy našich sousedů si naši žáci vybrali milou dámu - paní Boženu Hlaďovou.

Zpracovali její zajímavý životní příběh, kterým se prolínaly války i totalitní režimy.

Kromě natáčení jejího vyprávění, připravili knihu s jejím příběhem, poster a hlavně prezentaci, kterou představili v Národní technické knihovně

na velkém setkání 1.3.2018.

Paní Hlaďová i přes svůj pokročilý věk nejenže přišla do školy diskutovat s našimi žáky, ale zúčastnila se i závěrečné prezentace.

Mnohokrát jí děkujeme.

 

MASOPUST

Masopust jsme oslavili 8.2. maškarním karnevalem.

Žáci vyšších tříd připravili bohatý program a soutěže.

Paní kuchařky upekly dobroty a všichni si pořádně zatancovali.

 

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

I tento rok nás navštívili šermíři z agentury Pernjštejni z Pardubic.

Představili nám české dějiny tak, jak je zachytil Alois Jirásek ve Starých pověstech českých.

Děti napjatě sledovaly dramatizace pověstí a to, že dávaly opravdu pozor dokázaly svými správnými odpověďmi na závěrečné kontorlní otázky.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ

V lednu vyjelo 31 dětí na lyžařský výcvik do Rychlova u Jilemnice.

Počasí bylo příznivé, sněhu sice málo, ale stačilo to na získání a upevnění dovedností lyžařských či snowboardových.

Všichni si týden užili.

 

SETKÁNÍ S MYSLIVCI

Na podzim děti ve školní družině sbíraly kaštany a žaludy pro zvířata v Divoké Šárce.

Odměnou pro ně byla přednáška Mysliveckého spolku o lese, chování v něm a nebezpečí, která je mohou potkat.

Součástí přednášky bylo i seznámení s loveckým psem a jeho výcvikem.

 

 

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY

Prosincový zájezd do adventních Drážďan se mimořádně vyvedl. Cestou nás sice zaskočily rozmary počasí, ale v centru Drážďan nás uvítalo sluníčko.

Příjemnou procházkou centrem města s odborným výkladem o pamětihodnostech jsme dotazili k Zwingru.

Zde jsme našli všechna výtvarná díla doporučená ke zhlédnutí paní učitelkou na výtvarnou výchovu i mnoho dalších krásných děl.

Poté jsme navštívili nejstarší evropské adventní trhy a nasáli jsme adventní atmosféru.

Při nákupu občerstvení i dárečků a suvenýrů jsme tak mohli uplatnit naše znalosti němčiny.

Velkokapacitní autobus byl na našem výletě zaplněn do posledního místečka, už se těšíme na příští rok ...

 

ADVENTNÍ ODPOLEDNE

V sobotu 9.12. jsme přivítali rodiče, prarodiče i širší veřejnost na Adventním odpoledni.

Naši hosté měli možnost zhlédnout vystoupení v jednotlivých třídách, nakoupit si u adventních krámečků výrobky dětí,

občerstvit se v kavárničce tím, co připravili již tradičně sedmáci, koupit si školní kalendář, a přispět tak na Adopci na dálku,

nebo jen sledovat "mumraj" a nasávat předvánoční atmosféru. Jako tradičně uzavírali odpoledne Andělé.

 

VESELÉ FLÉTNIČKY

Náš flétnový soubor Veselé flétničky navštívil v průběhu adventu 3 domovy seniorů.

Děti tak potěšily babičky a dědečky zde žijící a přinesly jim trochu předvánoční atmosféry.

19.12. pak vystoupil na slavnostech Vánoce Prahy 6. Děkujeme dětem za skvělou reprezentaci školy.

 

HUSA HUGO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina připravila pro děti ekologický výukový program. Lektorka přijela s husou Hugo, ale i králíčkem a slepičkou.

Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o chovu domácích zvířat

 

MIKULÁŠ

5.12. navštívil naši školu Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů.

Udělal tak radost nejen dětem naší školy, ale i naší Mateřské školky Čtyřlístek a sousední Mateřské školky Na Dlouhém lánu.

Dětem přinesl drobné dárečky a ony mu za to krásně zazpívaly.

 

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY

Oddělení školní družiny vyrazila postupně na předvánoční výlet do svíčkárny v Šestajovicích. 

Děti si vyrobily svíčky a vylévaly voskové vánoční ozdoby a před odjezdem si ještě prohlédly malou rodinnou farmu.

 

EDISON

Po dvouleté pauze jsme se opět zapojili do projektu společnosti AIESEC - EDISON.

Jeden listopadový týden se na 2. stupni tradičně neučilo, ale působilo zde 7 zahraničních lektorů.

(Brazílie,Černá hora, Čína, Indie, Itálie, Německo, Srbsko)

Žáci absolvovali s každým z lektorů dvě lekce. Seznámili se s jejich zemí i stylem života v ní.

Poslední den se do projektu zapojily i děti ze 4. a 5. tříd.

Úroveň lektorů byla výborná a projekt byl velkým přímosem nejen v multikulturní rovině,

ale především v rozvoji a posílení anglického jazyka, protože se celý týden mluvilo výhradně anglicky.  

 

ANGLICKÉ DIVADLO

Koncem listopadu navštívily děti 3.-5. tříd anglicko-české divadelní představení upravené verze pohádky John a Mary (Perníková chaloupka).

Využili jsme nabízených propagačních materiálů a předem jsme žáky seznámili se slovní zásobou, frázemi a obraty tak, aby si představení co nejvíce užili.

Z reakcí dětí bylo poznat, že je komické scénky z dobrodružné cesty dvou sourozenců opravdu pobavily - tedy jim porozuměly.

A to byl hlavní cíl.

 

ORNITA - KRKAVCOVITÍ

Všichni žáci se moc těšili na další přednášku společnosti Ornita, zejména na pana Viktora a jeho povídání.

Tentokrát nám představil krkavcovité.

Všichni známe černé zimní krákající ptáky a ani nás nenapadne, jak jsou zajímaví a velmi chytří.

Teď na ně budou mít děti určitě zcela jiný pohled.

 

STOLNÍ TENIS

Dalším tradičně listopadovým sportem je stolní tenis. V něm proběhl ve třech kategoriích turnaj o pohár školy

a vyvrcholením byl Mikulášský turnaj (4.12.) dvojic žák + dospělák.

Všem účastníkům blahopřejeme.

 

FLORBAL

Počátek listopadu proběhl ve znamení florbalu. Část turnaje se konala jako každý rok v naší tělocvičně.

Máme velkou radost, protože jsme i letos byli úspěšní.

2.místo získali žáci 1.- 3. tříd  a  žáci 4.- 5. tříd byli první, blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezantaci školy.

 

DIVADELNÍ KLUB II

Další představení, tentokrát v Divadle ABC, bylo protipólem předchozího dramatu. Zhlédli jsme skvělou hudební komedii "60´s aneb Šedesátky".

Vtipnou zápletku doplňovaly populární melodie ze 60.let.

 

BRAZÍLIE - VÁŠNIVÉ SRDCE JIŽNÍ AMERIKY

Naše škola se již 3. rokem zapojila do projektu Planeta Země 3000.

V rámci tohoto projektu navštívili žáci 5.-9. tříd program Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky.

Seznámili se s tradicemi a kulturou brazilských národů, nahlédli do světa rostlin a živočichů, udivila je rozmanitost života v této velké zemi.

Celým programem provázel Adam Lelek - fotograf a cestovatel.

 

DIVADELNÍ KLUB I

V listopadu jsme v rámci Divadelního klubu navštívili představení Hodina před svatbou v Divadle Rokoko.

Drama bylo znamenitě herecky obsazeno (Petr Štěpánek, Michaela Badinková,...).

Hlavní idea díla byla vystavena na střetu finančních zájmů s elementární lidskou morálkou a nutila k hlubokému zamyšlení.

 

SBĚR I

V říjnu se konal první letošní sběr papíru. Sebralo se 2180 kg.

Všem moc děkujeme, penízky použijeme na Mikulášskou nadílku.

 

PROJEKT PRAHA

V tomto roce jsme se zaměřili na osobnosti spjaté s Prahou.

Hledali jsme místa, kde žily, tvořily a působily, nebo kde mají sochy a památníky.

Děti připravily prezentace o osobnostech pohřbených na Slavíně, o básnících z Petřínských sadů, o J.Husovi, B.Smetanovi, J.Werichovi a mnoha dalších.

 

ZÁŽITKOVÝ KURZ

V průběhu října absolvovaly obě 6. třídy postupně zažitkový pobyt v Malé Skále u Turnova a děti si to moc užily.

Cílem tohoto pobytu je stmelit nově vytvořené kolektivy a navázat méně formální vztahy s třídními učiteli.

Pobyty jsou součástí Školního programu prevence sociálně patologických jevů.