ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

MONTESSORI TŘÍDY NA DLOUHÉM LÁNU

Krátce z historie

Montessori třídy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 vznikaly vedle tříd běžných postupně od roku 2003. Nejdříve homogenní třídy prvního stupně, od roku 2016 mohli žáci pokračovat i na stupni druhém, koncipovaném jako běžná třída s prvky Montessori pedagogiky.

V roce 2017 se začalo s přeměnou na třídy heterogenní a začala vznikat trojročí. Děti pracují ve věkově smíšených třídách (tři ročníky po sobě následující). Mají tak možnost zažít si v kolektivu různé role od nejmladšího po nejstaršího, vysvětlit si vzájemně učivo, znovu si jej zopakovat s mladšími.

Ve školním roce 2020/21 jsme v pilotním programu zahájili změnu koncepce druhého stupně, kdy šesté ročníky byly přiřazeny do druhého trojročí a 7. - 9. ročník vytvořil 3. trojročí, tak, aby náš systém byl plně v souladu s principy Montessori pedagogiky. Tento model se nám osvědčil, proto v něm budeme nadále pokračovat.

V současné době naše škola nabízí ucelené vzdělání od 1. do 9. třídy v Montessori prostředí. Od 1. třídy mají děti i anglický jazyk. Kromě běžných hodin angličtiny probíhá i výuka formou CLIL (bilingvní prostředí v určitých hodinách, anglické dny, práce na projektech).

 

 

Třídy Montessori

1. trojročí

  • Oranžové
  • Červené
  • Modré
  • Zelené

Děti 1. – 3. ročníku – pracují s konkrétními pomůckami, učí se samostatnosti, vzájemnému respektu, pravidlům, prostřednictvím kosmických příběhů zkoumají zákonitosti světa.