ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Mateřská škola čtyřlístek

s prvky pedagogiky M.Montessori

při ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

telefon 727854476

ČTYŘLÍSTEK

 • symbol štěstí a pohody, kterou chceme pro děti naší MŠ vytvořit
 • symbol přírody, která je východiskem pro naše aktivity a logicky tak propojuje školku a školu
 • symbol 4 bloků, které jsou základem školního vzdělávacího programu MŠ: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
                

Denní režim:    

7,00   -  8,30    příchod
8,30   -  9,30    dopolední činnost
9,30   - 10,00   svačina
10,00 - 11,30   vycházka
11,35 - 12,10   oběd
12,10 - 12,30   hygiena (vyzvedávání dětí)
12,30 - 14,00   odpočinek - zákaz vstupu
14,30 - 15,00   svačina
15,00 - 16,00   pobyt na školním hřišti / kroužky
16,00 - 17,00   odpolední činnost

 

 

Fotografie najdete na levé liště v odkazu "Fotogalerie MŠ"

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

směrnice č. 4

 

I. Údaje o zařízení

 • Mateřská škola Čtyřlístek je součástí  ZŠ a MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
 • Adresa: Na Dlouhém lánu 43, Praha 6, 160 00
 • Telefon: 235354368 škola  /  727 854 476 oddělení
 • IČO: 68407122
 • Zřizovatel: MČ Praha 6, ČS. Armády 23, Praha 6, 160 00
 • Statutární zástupce: RNDr. Anna Jelínková

II. Popis zařízení:

 • Typ :  celodenní        
 • Kapacita:  1 skupina / 25 dětí
 • Provozní doba: 7:00 – 17:00

     

III. Režim zařízení:

 • nástup dětí:                   7:00 – 8:30
 • dopolední činnosti:        8:30 – 9:30
 • svačina:                        9:30 – 10:00
 • vycházka:                     10:00 – 11:30  
 • oběd:                           11:35 – 12:10
 • hygiena:                       12:10 – 12:30
 • odpočinek :                   12:30 – 14:00          

samostatná ložnice s lehátky

všechny děti ulehnou na čtení pohádky - děti, které neusnou, odcházejí do herny

v době odpočinku není možno děti vyzvedávat

odpolední svačina:        14,30 – 15:00

pobyt venku:                15:00 – 16:00   nebo kroužky

odpolední činnost:        16:00 – 17:00

Vycházka či pobyt venku se vynechá v případě zvlášť nepříznivého počasí,  nebo rozptylových podmínek.

Všechna jídla jsou vydávaná ve školní jídelně ZŠ a MŠ, děti mají vlastní nízké stolky

Pitný režim je zajištěn ve třídě, kde je stále k dispozici čaj a hrnky se značkami

k jídlům mají děti ve školní jídelně k dispozici čaj, mléko a vodu.

  

IV. Větrání a osvětlení

Teplota vzduchu:  

 • V denní místnosti se teplota udržuje mezi 20oC a 22o C.
 • V prostorách určených k trvalé činnosti při poklesu teploty vzduchu pod 16°C ve 3 po sobě následujících dnech nebo při teplotách vyšších než 26°C ve třech po sobě následujících dnech musí být provoz zařízení zastaven.
 • Kontrola teploty vzduchu - v prostorách jsou umístěny nástěnné teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou

Větrání:

 • Všechna okna lze otvírat buď zcela, nebo na větrací mezeru. 
 • Školnice větrá v době nepřítomnosti dětí 2x (vycházka, odpolední svačina) otevřenými okny, průvanem, dle teploty 15 – 30 minut. V případě vhodných podmínek jsou i v přítomnosti dětí otevřeny ventilačky.

 Osvětlení :

 • V prostorách jsou vhodné světelné podmínky. V zimních měsících je využíváno umělé osvětlení.
 • Na oknech jsou instalovány žaluzie pro případné zastínění.

 

VI. Výměna a skladování prádla

Výměna prádla:

 • lůžkoviny jsou vyměňovány v intervalu 21 dní
 • ručníky využívají děti papírové - jednorázové

Praní prádla: prádlo dává škola vyprat do odborných zařízení – prádelna

Manipulace s prádlem, skladování prádla:

čisté prádlo se skladuje v čisté, uzavíratelné a pravidelně dezinfikované skříní.

 

VII. Hygienicko-protiepidemický režim

způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 • setření navlhko všech podlah, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 • za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní úklid:

 • setření ploch nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů
 • omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů

Generální úklid 1x ročně

 • umytí oken včetně rámů a vyčištění žaluzií
 • umytí svítidel

Malování dle potřeby

 

způsob a četnost desinsekce a deratizace

desinfekce a deratizace probíhá v prostorách školní jídelny 2x ročně, v případě potřeby ihned

 

VIII. Venkovní hrací plocha s pískovištěm – zahrada

K mateřské škole náleží zahrada v celkové ploše 255 m².

Na zahradě jsou umístěny lavičky a herní prvky (houpačka, pískoviště, slalom,…)

Pískoviště je přikryto hustou sítí, kterou odkrývá a při každém ukončení aktivit zakrývá školnice.

Písek je certifikovaný a bude vyměňován jednou za dva roky.

Herní prvky mají bezpečnostní certifikáty.

Děti nesmí vstupovat na požární schodiště.

 

IX. Úrazy

Případný úraz je nutno ihned hlásit rodičům.

O úrazu je proveden zápis do knihy úrazů u zástupkyně ředitelky školy.

Úrazy jsou odškodněny z pojistky školy – Hasičská vzájemná pojišťovna

 

 

V Praze 1.9.2017

RNDr. Anna Jelínková