ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO SENIORY

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

 

V tomto školním roce nebudou děti dostávat vytištěné pokyny k platbám, je proto nezbytné zadat si do systému strava.cz platné emailové adresy, pokyny budou chodit přímo tam.

 

Školní jídelna vaří dvě jídla odpovídající normám zdravé výživy a respektující vyhlášku ministerstva zdravotnictví o složení stravy žáků.

Od května 2015 mají žáci možnost využít salátový bar, který je v ceně oběda a obsahuje saláty z čerstvé zeleniny, krájenou čerstvou zeleninu a ovoce.

Škola realizuje projekt Školní mléko. Všichni žáci mají zadarma 1 neochucené mléko 2x měsíčně(spolupracujeme s firmou Bovys).

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Všichni žáci obdrží 1 porci ovoce týdně (spolupracujeme s firmou Bovys).

 

Jídelníček

Jídelníček najdete na www.strava.cz pod svým přihlašovacím jménem a heslem.

Je zde možné provádět volbu (do 14,00 předchozího dne) a odhlašovat obědy (do 8,00 téhož dne).

 

PROVOZNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠJ

Směrnice č. 5

1.    Odpovědný pracovník za úsek ŠJ

Daniela Šabková, vedoucí ŠJ tel.: 235350879

ŠJ stravuje žáky a zaměstnance školy a cizí strávníky

 2.      Provoz ŠJ

  MŠ                                      11:15 -  12:30

  Vychovatelé ŠD                 11:10 -  11:40  

 Žáci a zaměstnanci školy   11:40 -  12:55 a 13:20 – 14:00

 Cizí strávníci                      14:00 -  14:30

                                           

  3.      Cena oběda dle kategorií

 MŠ   věková kat. do 6 let        52,- Kč, bez odpol. svačiny 41,-Kč

          věková kat. od 7 let        55,- Kč, bez odpol. svačiny 44,-Kč

Žáci věková kat.  7 – 10 let    37,- Kč

                            11 – 14 let  41,- Kč

                            od 15 let     44,- Kč

Zaměstnanci školy                 45,- Kč

Cizí strávníci                        135,- Kč

 

     4.Úhrada stravného

        Stravné je stanoveno ředitelkou školy vždy k 1.9. pro nastávající školní rok, může

        být v souvislosti se změnami cen v průběhu školního roku upraveno.

        Termín úhrady – žáci školy (zákonní zástupci) jsou povinni uhradit stravné
        do 25.dne předchozího měsíce na měsíc následující.

        

         Platí se bezhotovostně na účet školní jídelny č.ú.: 1238061/0100, každý účastník    

         stravování obdrží vlastní variabilní symbol.

         Zaměstnancům školy je stravné strháváno přímo z platu.

         Cizí strávníci bezhotovostně na účet číslo: 2000528031/2010, pod přiděleným

         variabilním symbolem.   

 

         Pokud oběd není zaplacen, není možné jídlo vydat.

                                                                       

      5. Přeplatky

         Přeplatky se vrací na konci školního roku v měsíci červnu.

         Všem žákům, kteří ukončují docházku do školy je vrácen na účet (uvedou číslo účtu).

         Ostatní žáci dostanou dotazník, zákonní zástupci zde sami rozhodnou, zda je 

         přeplatek vrácen na účet (uvedou číslo účtu)  nebo zda je převeden do dalšího období.       

 

 

 

Doklady – žáci ZŠ, zaměstnanci školy a cizí strávníci mají
1) čip  k zakoupení v kanceláři ŠJ.

                   Cena čipu je 125,-,Kč, při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit

                   čip nový.

2) ISIC nebo ITIC kartu (neplatí pro cizí strávníky), o kterou je nutno požádat u paní zástupkyně Mgr. Veroniky Šindelové, při ztrátě či poškození je nutno požádat
o duplikát.

 

 

      6.Volba možnosti stravy se provádí den předem do 14:00 hod

                            -na webové stránce: www.strava.cz                                 

                            (zařízení 4975/ heslo má každý strávník vlastní)

                            - na tel.č.: 235350879

      7.Odhlašování stravy

         Je nutné provést předem, nejpozději do 8,00 hodin příslušného dne

         na telefonní číslo 235350879, v případě nepřítomnosti pracovnice funguje

         záznamník nebo na webu: www.strava.cz.

         (zařízení 4975/heslo má každý strávník vlastní)

 

         při odhlašování stravy je nutné uvést přesný termín, kdy dítě nebude

         chodit na obědy

         pokud uvedete pouze datum počátku odhlášky, bude dítě zablokováno,

         při nástupu do školy bude potřeba dítě opět přihlásit (na tel.č.:235350879,

         případně záznamník), nejpozději v den nástupu do 8:00 hodin

 

         Pokud nestihne zákonný zástupce oběd odhlásit,může 1.den nemoci dítěte

         jídlo vyzvednout do vlastní přinesené nádoby. Další dny již toto není možné.

         Pokud nestihne zákonný zástupce oběd přihlásit, dostane dítě v den nástupu

         pouze polévku.

           

         .

            

      8.Obědy zaměstnanců školy

         Ze zákona není nárok na dotovaný oběd, pokud není

         odpracovaná směna 3hod/den. 

         Při nemoci je nutno stravu odhlásit, jinak je zaměstnanec povinen

        doplatit věcnou i mzdovou režii.

 

 

V Praze dne 1.9.2022                       Zpracoval: Daniela Šabková, ved.ŠJ

 

 

 

Schválil:   Mgr Renata Riedlová, ředitelka školy

 

 

 

                                          

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠJ

pro seniory s dotací stravy MČ Prahy 6

(platný od 1.1.2022)

 

1.      Odpovědný pracovník za úsek ŠJ : Daniela Šabková, ved. ŠJ  tel.: 235350879

 

2.      Provoz ŠJ : strava se poskytuje jen v době, kdy je škola v provozu.                                           

 

3.      Cena oběda  : 135,- Kč.

( 1 oběd 75,- Kč , 60,- Kč doplácí MČ Prahy 6 )

 

4.    Úhrada stravného:

            Platba na účet školy měsíc dopředu, přesný termín plateb je vždy vyvěšen     

            v jídelně.

        

            Doklady – čip – k zakoupení v kanceláři ŠJ

            Cena čipu  je 120,- Kč, při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit nový.

                 

5.    Odhlašování stravy  

            Je nutné provést předem, nejpozději  do 8:00  hodin příslušného dne

            na telef. čísle: 235350879, v případě nepřítomnosti pracovníce funguje

            záznamník nebo na webu : www.strava.cz.

              

6.   Doba oběda: 14:00 hod – 14:30

            Ve školní jídelně je Vám k dispozici vymezený stůl.

 

 

                 

 Praze dne 1.9.2022                       Zpracoval: D Šabková,ved. ŠJ

 

 

 

Schválil:     Mgr Renata Riedlová, ředitelka školy